نکته های شنیدنی: سقط

? نکته های شنیدنی ?

#سقط
اگر سقط به دلیل تسلط ریاح بر رحم صورت گیرد

-هر روز صبح جلابی از رازیانه،انیسون،تخم کرفس(۱۵ گرم از هریک)تهیه کرده بنوشند؛
-بعداز غذا،جوارش کمونی میل کنند؛
-قبل از ناهار،روزی ۵۰ گرم ماءالاصول را به تنهایی یا همراه یک قاشق مرباخوری روغن بیدانجیربخورند؛
-سه روز متوالی،صبح وشب ، حب سگبینج میل کنند؛
—تخم کرفس را شب در سرکه خیسانده هر روز صبح یک قاشق مرباخوری از آن را مصرف کنند؛
– تناول نارگیل باشکر در حفظ جنین خاصیت زیادی دارد؛
-صبح وشب،به اندازه یک نخود دحمرثاوسنجرنیابخورند؛
-به طور مرتب، جوارشی تهیه شده از جندبیدستر،زرنباد،درونج،و نانخواه بخورند؛
-مالیدن روغن های زنبق،سوسن،نرگس،خیری،شبت،ریحان،بادام تلخ،ونارگیل،برقطن و عانه وزیر شکم به دفع ریاح کمک می کند؛
-حقنه ها و حمولات تهیه شده از صعتر،نانخواه،شونیز،ومقل استفاده کنند وبعداز مصرف آن ها، حقنه با آب مورد،مازو،وگلنار انجام دهند؛
-بعداز ماه سوم،صبح وشب ،روزی یک مثقال از این دارو را با عسل مخلوط نموده با آب گرم میل کنن:تخم کرفس،کمون مدبر،شکر(از هر کدام ۳۰ گرم)،نانخواه، زنجبیل ساییده(۱۲گرم).
-برای غذا،هر روز گوشت کبک،نخودآب،ویر قرطم میل کنند.

? منبع: باروری و بارداری در پزشکی ایرانی،تالیف سودابه بیوس،ص ۲۳۴.  

کدمطلب:970321 11pc‌ ‌

 

سقط

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا