آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / اصطلاحات و لغات طب سنتی: سبب هایی که بر تن خشکی فزاید(Causes increase body driness)
اصطلاحات و لغات طب سنتی: سبب هایی که بر تن خشکی فزاید(Causes increase body driness)

اصطلاحات و لغات طب سنتی: سبب هایی که بر تن خشکی فزاید(Causes increase body driness)

سبب هایی که بر تن خشکی فزاید، یازده نوع است:

  • اول: حرکت به افراط از بهر آن که حرکت حرارت ها بر افروزاند و رطوبت ها به گدازد و تحلیل دهد.
  • دویم: بی خوابی به افراط از بهر آن که دماغ آسایش نیابد و رطوبت آن تحلیل پذیرد.
  • سیم: جماع بسیار از بهر آن که رطوبت ها از تن پرداخته شود.
  • چهارم: نایافتن غذا از بهر آن که تری مدد نیابد و آنچه رطوبت باشد هضم شود.
  • پنجم: غذاها و داروهای خشک.
  • ششم: بسیاری خشم و اندیشه از بهر آن که حرکت نفسانی حرارت را بر افروزاند و رطوبت را تحلیل دهد.
  • هفتم: سرمای به افراط که به عضوی رسد و او را به سبب سوء مزاج سرد از غذا کشیدن به خویش باز دارد.
  • هشتم: شستشوی به آب قابض.
  • نهم: سده از بهر آن که گذرهای غذا که اندر گذرها به اعضا رود بسته شود.
  • دهم: ضمادهای گرم از بهر آن که رطوبت ها را به گدازد و تحلیل دهد و یازدهم مقام کردن بسیار اندر گرمابه از بهر آن که عرق بسیار آورد و رطوبت ها را به گدازد.

منبع: ذخیره خوارزمشاهی

خشکی پوست

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *