آداب مسواک زدن

#آداب_مسواک_زدن_از_نظر_بو_علی_سینا

در بیان مسواک و منفعت آن و درختانی که به جهت مسواک مناسب است و چند سنون ، که برای هر مزاجی مفید است؛ و فواید سنون ؛ پاک کردن دندان و سفید کردن آن است و پاک کردن گوشت بین دندان و منع کردن بخارات متصاعده از معده به دندان که انواع امراض از آن متولد میشود.اما اشجاری که به جهت مسواک مناسب است اولا چوبی است که آن را شوک الیمانیه می نامند.بعد از آن ، چوب زیتون و شاخ خرما ، چوب غرب، واصل السوس و چوب بید و چوب هلو یا شفتالو و مانند آن.

و موافق قول شیخ در قانون ، بهترین  و معتبر ترین چوب مسواک، آن است که در آن تلخی و قبضی باشد و چوب اراک این دو صفت را دارد و آن چوبی است که در مکه معظمه ، زادها الله شرفا و تعظیما، به هم، می رسد و از آنجا به اطراف میبرند.

و آنچه از سنونات مناسب هر مزاجی باشد :کسی که دموی مزاج باشد ، باید سنونش از عدس مقشر و نمک و عود و عفص و صاحب مزاج صفراوی؛، سنونی ساخته شده از صندل ابیض و زبد البحر و جلنار و بورق و عود و عروق السوس و اشنه مصرف نماید.

و در قانون چنین است که اگر برودت بر مزاج مستولی باشد مناسب است که به عود و دارچینی و زوفا و سعد و پرسیاوشان و مصطکی و زراوند مدحرج و امثال اینها سنون ، نماید.

[divider]

پی نوشت:

سنون:ماده ای که برای تمیز کردن دندان استفاده شود.

گوشت بین دندان:لثه

اشجار:جمع شجره به معنی درختان

قبض:قابض کننده

عدس مقشر:عدس پوست کنده شده

 

[box type=”note”]  ?منبع : ترجمه و شرح رساله حفظ الصحه شیخ الرییس، مرضیه بیگم سیاهپوش، صفحه38 [/box]

کدمطلب:970828 10PC

[divider]

 

آداب مسواک زدن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا