آداب مسواک زدن اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / آداب مسواک زدن
آداب مسواک زدن

آداب مسواک زدن

#آداب_مسواک_زدن_از_نظر_بو_علی_سینا

در بیان مسواک و منفعت آن و درختانی که به جهت مسواک مناسب است و چند سنون ، که برای هر مزاجی مفید است؛ و فواید سنون ؛ پاک کردن دندان و سفید کردن آن است و پاک کردن گوشت بین دندان و منع کردن بخارات متصاعده از معده به دندان که انواع امراض از آن متولد میشود.اما اشجاری که به جهت مسواک مناسب است اولا چوبی است که آن را شوک الیمانیه می نامند.بعد از آن ، چوب زیتون و شاخ خرما ، چوب غرب، واصل السوس و چوب بید و چوب هلو یا شفتالو و مانند آن.

و موافق قول شیخ در قانون ، بهترین  و معتبر ترین چوب مسواک، آن است که در آن تلخی و قبضی باشد و چوب اراک این دو صفت را دارد و آن چوبی است که در مکه معظمه ، زادها الله شرفا و تعظیما، به هم، می رسد و از آنجا به اطراف میبرند.

و آنچه از سنونات مناسب هر مزاجی باشد :کسی که دموی مزاج باشد ، باید سنونش از عدس مقشر و نمک و عود و عفص و صاحب مزاج صفراوی؛، سنونی ساخته شده از صندل ابیض و زبد البحر و جلنار و بورق و عود و عروق السوس و اشنه مصرف نماید.

و در قانون چنین است که اگر برودت بر مزاج مستولی باشد مناسب است که به عود و دارچینی و زوفا و سعد و پرسیاوشان و مصطکی و زراوند مدحرج و امثال اینها سنون ، نماید.

پی نوشت:

سنون:ماده ای که برای تمیز کردن دندان استفاده شود.

گوشت بین دندان:لثه

اشجار:جمع شجره به معنی درختان

قبض:قابض کننده

عدس مقشر:عدس پوست کنده شده

 

  📚منبع : ترجمه و شرح رساله حفظ الصحه شیخ الرییس، مرضیه بیگم سیاهپوش، صفحه۳۸

کدمطلب:۹۷۰۸۲۸ ۱۰PC

 

آداب مسواک زدن

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *