چکیده مقاله ای از مقالات برگزیده اولین کنفرانس طب اسلامی ایرانی: ارزیابی روغن های گرم خوراکی با روغن های سرد صنعتی در سلامت وتغذیه

ارزیابی روغن های گرم خوراکی با روغن های سرد صنعتی در سلامت وتغذیه
دکتر حسین روازاده، مرضیه ربیعی، دکتر مهدی عباس طاهر

چکیده: اسیدهای چرب مهمترین جزء ساختمان چربی ها محسوب می شوند. در میان لیپیدهای رژیم غذایی، اسیدهای چرب ترانس (TFA) به خصوص اسید چرب ترانس صنعتی از مهم ترین عوامل بروز بیماری (CVD) می باشد. این پژوهش بر لزوم اصلاح وحذف پروسه ی تولید کره های گیاهی وروغن های سرخ کردنی صنعتی و روغن های جامد هیدروژنه موجود در بازار و تبلیغات غلط در مورد این فرآورده ها تاکید دارد. در این مطالعه تعداد6 نمونه از روغن­های طبیعی وکره ی حیوانی و همچنین روغن زرد محلی در دو تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از استخراج چربی تام ومشتق سازی به وسیله 2-نیتروفیل هیدرازیدآنالیز اسید چرب توسط روش HPLC کروماتوگرافی گازی انجام گرفت. درصد هریک از اسیدهای چرب تعیین گشت وبرای توصیف داده ها از آمار توصیفی بهره برداری شد. نتایج بیشتر مطالعات، ارتباط مستقیم معنی دار بین میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس وخطر بیماری قلبی-عروقی رانشان می دهد که میزان اسید چرب اشباع آن برای سلامت بدن مضر نیست زیرا روغن های گرم هرگز در بدن منجمد نمی شوند. به این دلیل که روغن ها وچربی سرد در برابر حرارت منجمد می شوند. بدن انسان گرم است وقتی روغن های سرد ویا چربی سرد می خوریم در بدن منجمد می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد تمام نمونه ها حاوی مقادیر کمی اسید چرب ترانس هستند، حداقل میزان اسید چرب ترانس در روغن های محلی صفر ودر روغن حیوانی 02/1درصد وحداکثر آن مربوط به روغن دنبه با حدود 5/3درصد بود. اگرچه میزان اسید چرب اشباع نسبتا بالایی دارند ولی این میزان اسید چرب اشباع کاملا طبیعی است ودر تمام روغن های حیوانی این میزان به نسبت بالاست.

 کلمات کليدي: اسید چرب اشباع وغیر اشباع، اسید چرب سیس و ترانس، بیماری قلبی-عروقی.

[box type=”note”] منابع:[/box]

 

  1. حسینی واشان، س. ج. ملکانه، م. رسانی، ع. ا. (1392)، ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس کوهان و گوشت شتر در شهرستان های بیرجند و نهبندان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 182-175.
  2. Mozaffarian, D. Abdollahi, M. Campos, H. Houshiarrad, A. and Willett, W.C. (2007), Consumption of trans fats and estimatedeffects on coronary heart disease in Iran. Eur J Clin Nutr, 61(8): 1004-10.
  3. Nazari, B. Asgary, S. and Azadbakht, L. (2012), Fatty acid analysisof Iranian junk food, dairy, and bakery products: Specialattention to trans-fats, J Res Med Sci, 17(10): 952-7.
  4. قهرمان پور، ف. فیروزرأی، م. دارابی امین. م، زواره ای، ع. محبی، ا. (1385)، اسیدهای چرب ترانس بافت چربی و خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، 50: 144-135.
  5. Bassett, C.M. Edel, A.L. Patenaude, A.F. McCullough, R.S. Blackwood, D.P. Chouinard, P.Y. et al. (2010), Dietary vaccenic acidhas antiatherogenic effects in LDLr mice. J Nutr, 140(1): 18-24.
  6. Niu, S.L. Mitchell, D.C. and Litman, B.J. (2005), Trans fatty acid derived phospholipids show increased membrane cholesterol and reduced receptor activation as compared to their cis analogs. Biochemistry, 44(11): 4458-65.
  7. 7. ميرزايي، ش. كياني، ا. شيخ الاسلامي، ع. و بهرامي، غ. (1383)، الگوي اسيدهاي چرب و ميزان ايزومرهاي ترانس در كره ‌هاي گياهي موجود در بازار ايران ، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 1-8:9.
  8. 8. تیموری، م. نجفی، م. اسکندریون، م. ر. و پرتو، ف. (1393). بررسی میزان اسیدهای چرب ترانس در فراورده های غذایی ایران. فصلنامه علوم و فناوری­های نوین غذایی، 93-2:100.
  9. 9. پاليزوان، م. ر. نخعي، م. ر. خزاعي، م.ر. غزنوي راد، ا. ا. (1386)، اثر تجويز خوراكي اسيدهاي چرب سيس و ترانس بر روي اختلال يادگيري ايجاد شده در اثر كيندلينگ شيميايي در موشهاي صحرايي نر، علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، 63-69: 14.

10- فیروزرای، م. قهرمان پور، ف. کرانی، م. حیدری، ا. (1386)، بررسی مقایسه­ای اسیدهای چرب اشباع و ترانس و سیس در بافت چربی و سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انستیتو غدد داخلی و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، 119-128: 14.

تذکر: حق انتشار مخصوص موسسه احیای سلامت بوده و هرگونه کپی بدون مجوز کتبی ممنوع است و توسط سیویلیکا (مرکز انتشارات مقالات علمی کشور – مرجع دانش) پیگیری می شود.

[box type=”note”] منبع: سیویلیکا (مرجع دانش) [/box]

کدمطلب:  Dr980602

[divider]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا