اصطلاحات پزشکی در فرهنگ و ادب فارسی، آروغ

? آروغ نیز گاهی یکی از نشانه های بیماری ها به ویژه بیماری های مربوط به معده است و معمولاً در نتیجه سوءالمزاج پدی می آید.

? در ذخیره خوارزمشاهی آمده است:

? « آروغ بادی است که قوت معده آن را تحلیل کند و بر بالا فرستد و این باد یا از خلط خیزد یا از ضعیفی معده یا از سوء المزاج ساده باشد یا از سوءالمزاج با ماده.

? هرگاه که آروغ بسیار گردد طعام را با خویشتن برآرد و ناگواریده بماند و هرگاه که آروغ هیچ برنیاید و اندر معده بماند بیم باشد که استسقای طبلی تولد کند.1»

✴️ گر خوری کم گرسنه مانی چو زاغ
ور خوری پر گیرد آروغت دماغ2

نوشته های مشابه

✴️ همیشه لب مرد بسیار خوار
در آروغ بد باشد از ناگوار3

منبع: برگرفته از کتاب اصطلاحات پزشکی در ادب فارسی از دکتر اکرم گلشنی     

ع


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا