نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم
نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_۳

✴درمان تخمه و رطوبت معده ناشی از خوردن میوه های تر ؛

زنجبیل ده درم

تربد سه درم

شکر پانزده درم، سفوف سازند و از یک مثقال تا دو درم بنوشند ، شکم را نرم میسازد و تخمه را دفع میکند.

✴داروییکه تخمه را حل میکند و طعام را نضج میدهد.

زنجبیل، فلفل، مصطکی، نانخواه، از هر یک پنج درم

محموده بریان کرده دو درم، بدستور حب سازند و بقدر دودانگ پیش از طعام و بعد از آن یکی یا دوحب ، بگشاید تخمه ، بادها و قولنج را

پی نوشت:

تخمه: سفوف: آرد بیخته، هردارویی که خشک مصرف کنند_محموده: سقمونیا_دانگ: واحد وزن_

تخمه: هیضه(وخامت حال معده بر اثر پرخوری یا چندنوع خوردن)

منبع: تحفه سلیمانیه ص۱۲۹ 

کد مطلب: ۹۶۱۱۱۲ ۳pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *