آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم
نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_۳

✴درمان تخمه و رطوبت معده ناشی از خوردن میوه های تر ؛

زنجبیل ده درم

تربد سه درم

شکر پانزده درم، سفوف سازند و از یک مثقال تا دو درم بنوشند ، شکم را نرم میسازد و تخمه را دفع میکند.

✴داروییکه تخمه را حل میکند و طعام را نضج میدهد.

زنجبیل، فلفل، مصطکی، نانخواه، از هر یک پنج درم

محموده بریان کرده دو درم، بدستور حب سازند و بقدر دودانگ پیش از طعام و بعد از آن یکی یا دوحب ، بگشاید تخمه ، بادها و قولنج را

پی نوشت:

تخمه: سفوف: آرد بیخته، هردارویی که خشک مصرف کنند_محموده: سقمونیا_دانگ: واحد وزن_

تخمه: هیضه(وخامت حال معده بر اثر پرخوری یا چندنوع خوردن)

منبع: تحفه سلیمانیه ص۱۲۹ 

کد مطلب: ۹۶۱۱۱۲ ۳pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *