نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش سوم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_3

✴درمان تخمه و رطوبت معده ناشی از خوردن میوه های تر ؛

زنجبیل ده درم

تربد سه درم

شکر پانزده درم، سفوف سازند و از یک مثقال تا دو درم بنوشند ، شکم را نرم میسازد و تخمه را دفع میکند.

✴داروییکه تخمه را حل میکند و طعام را نضج میدهد.

زنجبیل، فلفل، مصطکی، نانخواه، از هر یک پنج درم

محموده بریان کرده دو درم، بدستور حب سازند و بقدر دودانگ پیش از طعام و بعد از آن یکی یا دوحب ، بگشاید تخمه ، بادها و قولنج را

پی نوشت:

تخمه: سفوف: آرد بیخته، هردارویی که خشک مصرف کنند_محموده: سقمونیا_دانگ: واحد وزن_

تخمه: هیضه(وخامت حال معده بر اثر پرخوری یا چندنوع خوردن)

منبع: تحفه سلیمانیه ص129 

کد مطلب: 961112 3pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا