آخرین خبرها
خانه / اخبار / نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی
نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی

نکته های شنیدنی

#بیماریهای_معده_۱۲_پایان

✴بسیاری اشتها
و نفع میکند بسباری اشتها را و کم سیرشدن را غذاهای بسیار چرب و جوزابه های گرفته شده از گوشت مرغ که از مرغانی چاق تهیه شده باشد،
خوردن غذاهای مقوی مثل پالوده جات رقیق
و حلواهای بسیار گرم و چرب و شیرین
و لوزینه بسیار روغندار و روغن بادام
با اسفیدباجات خیلی چرب
و کعک صلایه کردن و خوردن و
آب گرم ناشتا خوردن
و فصد باسلیق کردن
و محاجم بر موضع سپرز گذاشتن
و مطبوخ افتیمون و هلیله سیاه و بسفایج نوشیدن
و ترک جمیع ترشهایی که قبض دارد
و غذا را منحصر کردن در چرب و شیرین ساختن

پی نوشت:

جوزابه :طعامی که از آرد گندم و سبزیجات تهیه میکنند اوماج نیز گویند و موافق سینه و ملین است
کعک: نانی خشک که از آرد بدون شیر و روغن تهیه میشود، کاک

محاجم بر موضع سپرز گذاشتن: موضع طحال را حجامت کردن

 

منبع: تحفه سلیمانیه ص۱۳۵

کد مطلب: ‍ ‌ ‌ ۹۶۱۱۱۲ ۱۲pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *