نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اخبار / نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی
نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش پایانی

نکته های شنیدنی

#بیماریهای_معده_۱۲_پایان

✴بسیاری اشتها
و نفع میکند بسباری اشتها را و کم سیرشدن را غذاهای بسیار چرب و جوزابه های گرفته شده از گوشت مرغ که از مرغانی چاق تهیه شده باشد،
خوردن غذاهای مقوی مثل پالوده جات رقیق
و حلواهای بسیار گرم و چرب و شیرین
و لوزینه بسیار روغندار و روغن بادام
با اسفیدباجات خیلی چرب
و کعک صلایه کردن و خوردن و
آب گرم ناشتا خوردن
و فصد باسلیق کردن
و محاجم بر موضع سپرز گذاشتن
و مطبوخ افتیمون و هلیله سیاه و بسفایج نوشیدن
و ترک جمیع ترشهایی که قبض دارد
و غذا را منحصر کردن در چرب و شیرین ساختن

پی نوشت:

جوزابه :طعامی که از آرد گندم و سبزیجات تهیه میکنند اوماج نیز گویند و موافق سینه و ملین است
کعک: نانی خشک که از آرد بدون شیر و روغن تهیه میشود، کاک

محاجم بر موضع سپرز گذاشتن: موضع طحال را حجامت کردن

 

منبع: تحفه سلیمانیه ص۱۳۵

کد مطلب: ‍ ‌ ‌ ۹۶۱۱۱۲ ۱۲pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *