تدابیر بهداشتی درمانی از رساله ذهبیه سومین ماه از فصل تابستان

در ادامه مباحث طبی و تدابیر ذكر شده در رساله ذهبیه در خصوص فصول سال به ماه سوم فصل تابستان یعنی ماه آب رسیدیم.

در این ماه این چنین سفارش شده است:
آب: واحد و ثلاثون یوما، فیه تشتد السموم، و یهیج الزكام باللیل، و تهب الشمال، و یصلح المزاج
بالتبرید و الترطیب، و ینفع فیه شرب اللبن الرائب، و یجتنب فیه الجماع، و المسهل، و یقل من
الریاضة، و یشم الریاحین الباردة.
آب (سومین ماه ار فصل تابستان) سی و یك روز است (۳۱ روزه، تقریباً مطابق با اواخر مرداد ماه تا اواخر شهریور است)وزش بادهای گرم در این ماه شدید میشود و در شب زمینه زكام بیشتر میشود و بادهای شمال
میوزد.مزاج این ماه( كه گرم و خشك است) با سردی و تری (و خوردن چیزهایی كه چنین مزاجی دارند) اصلاح میشود.

 ماست در این ماه نافع است. در این ماه از جماع و خوردن مسهل پرهیز شود. از كارهای
سخت باید كم كرد و گیاهان خوش بو با طبیعت سرد و تر را بوئید.
توصیه های تغذیه ای در ماه آب
۱-خوردن ماست
پرهیزات غذایی در ماه آب

۱-پریز از خوردن مسهل
2-پرهیز از خوردن غذاهای گرم و خشك
توصیه های بهداشتی در ماه آب
۱-استفاده از گیاهان خوشبو (یا عطر طبیعی) با طبیعت سرد و تر
2-پرهیز از فعالیتهای سخت
3-پرهیز از جماع

۱-استفاده از غذاهایی با طبع سرد متناسب با فصل تابستان میباشد و چون هنوز گرمای هوا ادامه
دارد لذا باید طبع را با خوردن سردیجات معتدل نمود و بهت است از ترید و غذاهای مرطوب در این
ماه بیشتر استفاده شود.-2-فعالیتهای سنگین سبب افزایش ضربان قلب و درنتیجه افزایش گردش خون و درنتیجه افزایش
دمای بدن میشود كه این افزایش دما با توجه به گرمای هوا سبب افزایش صفرا و در نتیجه خشکی
بدن میشود.
3-قرار گرفتن در سایه و در معرض باد شمالی و دوری از گرما، استفاده از لباسهای خنك، حفظ
سکون و آرامش و اجتناب از فعالیتهای سنگین و حركات شدید در جهت كاهش حرارت توصیه
میشود.
4-عدم استفاده از مسهل ممکن است به شرایط جوی و یا جلوگیری از بروز بیماری در افرادی كه
گرم و خشك اند مرتبط باشد، چون آب و هوا خشك و گرم است ممکن است استفاده از مسهلبلغم
خصوصا مسهل های قوی باعث خروج بیش از حد آب از بدن و درنتیجه خشکی شود و در صورت
ضرورت درمانی تنها به استفاده از ملینات ضعیف اكتفا شود.
-۵اجتناب از جماع ممکن است به علت تغییر شرایط جوی و رفتن به سمت فصل سرد باشد.
چون جماع باعث سردی بدن و افزایش بلغم شده لذا باید تعادل بدن به هنگام ورود به فصل سرد و
خشك حفظ شود.

در روایتی آمده است: «هر كه میخواهد زنده بماند، باید آمیزش با زنان (جماع) را كم كند» (وسائل
الشیعه، ج ،۵ص ،۶۱ح)۵1۴۲
-۶ماست در روایات آمده است كه باید به همراه زنیان مصرف شود. در روایتی حضرت فرمود: «كسی
كه میخواهد ماست بحورد و به او ضرر نزند پس روی آن زنیان بریزد…» (كافی ج ،۶ص)33۳
-7در روایتی آمده است: « سه چیز موجب شادمانی تن و رشد آن میشود: بوی خوش، جامه نرم،
نوشیدن عسل» ( بحار الانوار، ج ،۵1ص)۴1۵

 

منبع:                   

ا


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا