در تدابیر کودکان، جوانان، کهول و مشایخ

?نکته های شنیدنی?

#در_تدابیر_کودکان_جوانان_کهول_و_مشایخ

️ مزاج کودکان، گرم و تر است؛ پس باید غذا و هر تدبیری که برای آنها می شود، سرد و خشک باشد .

مزاح جوانان، گرم وخشک است؛ پس باید غذا و جمیع تدابیری که برای آنها می شود، سرد و تر باشد .

مزاج کهول، سرد و خشک است؛ پس بایستی غذا و جمیع تدابیر آنها گرم و تر باشد.

? اما مزاج مشایخ، مختلف است. در اعضای اصلیه مانند قلب و جگر، سردوخشک است و رطوبت های بلغمی لابلای اعضایشان جمع می گردد؛ پس چون به اعراض ظاهری بنگریم، اگر مزاجشان سرد و خشک باشد، لازم است غذا و تدابیر شان گرم و تر باشد و اگر سرد و تر،

باید غذا و تدابیر شان گرم و خشك انتخاب گردد .

 

?منبع: قانونچه در طب، ص۸۲، تالیف محمودبن محمدبن عمر چغمینی.

کدمطلب: 970406 9pc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا