در ضعف معده

?نکته های شنیدنی?

#در_ضعف_معده

آن ممکن است از سوء مزاج سرد و یا از جمع شدن بلغم در معده بروز نماید.
اگر از سوء مزاج سرد باشد، درمانش به داروهای گرم باید
کرد. به استعمال زنجبیل و دار فلفل و نانخواه و مصطکی رومی، از هریک پنج درم، که با عسل پاک کرده بیامیزند.
غذا: شوربائی که در آن فلفل و دارچین ریخته باشند؛
اما اگر از جمع شدن بلغم باشد، درمانش قی بعد از طعام است. به این ترتیب که سکنجبینی که در آن ترب و خردل آمیخته باشد خورده،
پس از آن آب عصارهٔ برگ ترب بیاشامد و ساعتی صبر نماید تا
طعام حل شده و بلغم از میان برود سپس روی آن چندین مرتبه آب گرم زیاد بیاشامد تا قی کند.

منبع: قانونچه در طب، ص۱۱۷، تالیف محمودبن محمدبن عمر چغمینی.

کدمطلب:970406 19pc


خط مشی احیای سلامت در بازنشر مطالب مندرج در دیگر منابع

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن