رساله الذهبیه در بیان احوال شهرهای رومیّه و کیفیّت تدبیر آن: ماه های فصل تابستان

? نظر امام رضا (ع) درباره حفظ الصحه در تابستان در بیان احوال شهرهای رومیّه و کیفیّت تدبیر آن:

☀️ ماه چهارم، حزیران است که اوّل تابستان است و آن سی روز است، تمام می‌شود سلطنت بلغم و رو می‌کند زمان مرّۀ صفرا و زیاد می‌شود

☀️ به جهت آنکه فصل تابستان از تعب و از خوردن گوشت چرب و زیاد خوردن آن و نهی شده است از بوییدن مشک و عنبر که دماغ را خشک می‌کنند

☀️ و نفع می‌کند خوردن سبزی‌های بارده مثل کاسنی و خرفه و خوردن خیارین و شیرخشت و میوه های رطبه مثل هندوانه و زردآلو و آلوچه و امثال آنها و استعمال چیزهای ترش به جهت تدبیر و دفع عفونت هوا نافع است

☀️ و از گوشت ها گوشت بز نر یک ساله و بزغاله و از مرغ ها مرغ خانگی و تیهو و درّاج و نافع است خوردن البان و ماهی تازه.

☀️ ماه پنجم، تموز است، و آن ماه وسط تابستان است و آن سی و یک روز است و آن کمال شدّت حرارت است و آب‌ها کم می‌شود و بنوشید آب سرد به ناشتا

☀️ و بخورید مأکولات بارده را و ممزوج به آب نما‌یید آن شراب زبیبی حلال را و اکل نما‌یید اغذیۀ لطیفه را چنانچه در حزیران ذکر شد و استعمال نما‌یید مشمومات و ریاحین باردۀ رطبۀ طیب الرّایحه را.

☀️ ماه ششم، آب است و آن ماه آخر تابستان است. و آن سی و یک روز است و در آن می‌وزد بادهای مسموم و بادهای جنوبی و هیجان می‌آید

☀️ زکام در شب‌ها و اصلاح نما‌یید مزاج را در آن به تبرید و ترطیب و نفع می¬کند در آن شراب لبن رائب که کنایه از ماست و دوغ چکیدۀ ماست باشد و اجتناب نما‌یید از جماع و شرب مسهل و تقلیل ریاضت نما‌یید و شمِّ ریاحین و عطریّات بارده نما‌یید.

ش


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا