سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین مسهل صفرا - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / آشپرخانه / سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین مسهل صفرا
سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین مسهل صفرا
طرز تهیه سکنجبین مسهل صفرا

سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین مسهل صفرا

 عسل صاف شده وسرکه انگوری کهنه تند از هر یک ۱/۵ کیلوگرم را مخلوط کرده بجوشانند تا خوب قوام آید سپس ۲۰ گرم سقمونیا را نرم کوبیده، داخل آن کنند. هر بار یک استکان قبل از غذا میل شود.

نسخه دیگری برای تهیه سکنجبین مسهل صفرا
تخم کاسنی، پوست ریشه کاسنی، تخم کشوث، تخم شاه تره، غنچه گل سرخ بدون تورم زیرآن، ازهریک ۳۵ گرم. مخلوط را در ۲/۵ لیتر سرکه کهنه انگوری و ۱/۵  لیتراب ۲۴ ساعت بخیسانند سپس بجوشانند تا ثلث آن برود وآن را صاف کرده وبا ۹کیلوگرم شکر سرخ مخلوط وریزریز بجوشانند وکف آن را بگیرند تا قوام آید سپس از آتش گرفته و ۱۰۰ گرم صبر را خوب نرم صلایه کرده داخل آن نمایند و خوب به هم بزنند که مخلوط شود هر خوراک از این شربت ۳۵ گرم است که با گلاب مخلوط کرده بخورند.

به کوشش: عاطفه مهناوی

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *