شناخت میخک اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
شناخت میخک

شناخت میخک

#شناخت_میخک

در فارسی و ترکی یک نام است، در سوم گرم و خشک و مفتح، محلل، مقوی قلب، معده، جگر و باه است.

نیم درهم (۱/۲۵ گرم) او با شیر تازه به شرط مداومت، به غایت محرک باه و مداومت یک درهم آن در هر وقت طهر (پاک شدن از عادت ماهیانه) زنان، باعث حمل ایشان و فرو بردن یک عدد نر او هر روز موجب منع حمل و مالیدن آن بر آلت تناسلی ، ملذذ جماع و مقوی دهانه گویند. میخک، مضر برای کلیه و امعاء است و مصلحش، صمغ و قدر مصرفش، تا پنج گرم و بدلش مثل او دارچین است.

📚منبع : رفع ناتوانی مقاربتی و گنجینه داروهای جنسی، محمد مهران فر، صفحه۸۴

کدمطلب:۹۷۰۹۱۱  ۱۵PC

شناخت میخک

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *