مزاج و انواع آن

#مزاج_چیست_و_انواع_آن_در_انسان_کدامند_؟

حاصل ترکیب عناصر چهارگانه آتش، هوا، آب و خاک که در انسان همان  صفرا، دم، بلغم و سودا میباشند.خاصیت و کیفیت ثانویه ای را به وجود می آورند که از یکدیگر قابل تمایز و جدا کردن نمی باشند و اصطلاحا این ترکیب  حاصله را مزاج میگویند و از نظر حکما  انسان دارای 9مزاج  میباشند که در ذیل به توضیح آن می پردازیم:

1 )مزاج گرم و خشک یا صفراوی مزاج:خلط صفرا بر بقیه اخلاط غلبه دارد.

2 )مزاج گرم و تر یا دموی مزاج: خلط دم بر بقیه اخلاط غلبه دارد.

3)مزاج سرد و تر یا بلغمی مزاج: خلط بلغم  بر دیگر اخلاط غلبه دارد.

4 )مزاج سرد و خشک یا سودایی مزاج: خلط سواد بر دیگر اخلاط غلبه دارد.

5 )مزاج سرد: خلط سواد و بلغم به صورت مشترک بر دو خلط دیگر غلبه دارندو از طرفی خشکی و تری موجود در این دو خلط هم دیگر را خنثی میکنند و در نتیجه برودت بر بدن غالب می شود.

6 )مزاج گرم: خلط صفرا و دم به صورت مشترک بر دو خلط دیگر غلبه دارند و از طرفی خشکی و تری موجوددر این  دو خلط هم دیگر را خنثی میکنند و در نتیجه گرما بر بدن غالب می شود.

7 )مزاج تر: خلط دم و بلغم به صورت مشترک بر دو خلط دیگر غلبه دارند و از طرفی سردی و گرمی موجود در این دو خلط هم دیگر را خنثی میکنند و در نتیجه تری بر بدن غالب می شود.

8 )مزاج خشک: دو خلط سودا و صفرا به صورت  مشترک بر دو خلط دیگر غلبه دارند  و از طرفی سردی و گرمی موجود در این دو خلط هم دیگر را خنثی میکنند و در نتیجه خشکی بر بدم غلبه پیدا می کند.

9 )مزاج معتدل: تمامی اخلاط با یکدیگر برابر اند و همدیگر  را خنثی میکنند و البته شخص با مزاج معتدل نادر است.

[box type=”note”] ?منبع : مفاهیم مزاج ها در طب ایرانی، دکتر سعید میرزا آقایی، 21   [/box]

کدمطلب:9708281PC

[divider]

 

مزاج و انواع آن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا