آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / مزاج و انواع آن
مزاج و انواع آن

مزاج و انواع آن

#مزاج_چیست_و_انواع_آن_در_انسان_کدامند_؟

حاصل ترکیب عناصر چهارگانه آتش، هوا، آب و خاک که در انسان همان  صفرا، دم، بلغم و سودا میباشند.خاصیت و کیفیت ثانویه ای را به وجود می آورند که از یکدیگر قابل تمایز و جدا کردن نمی باشند و اصطلاحا این ترکیب  حاصله را مزاج میگویند و از نظر حکما  انسان دارای ۹مزاج  میباشند که در ذیل به توضیح آن می پردازیم:

۱ )مزاج گرم و خشک یا صفراوی مزاج:خلط صفرا بر بقیه اخلاط غلبه دارد.

۲ )مزاج گرم و تر یا دموی مزاج: خلط دم بر بقیه اخلاط غلبه دارد.

۳)مزاج سرد و تر یا بلغمی مزاج: خلط بلغم  بر دیگر اخلاط غلبه دارد.

۴ )مزاج سرد و خشک یا سودایی مزاج: خلط سواد بر دیگر اخلاط غلبه دارد.

۵ )مزاج سرد: خلط سواد و بلغم به صورت مشترک بر دو خلط دیگر غلبه دارندو از طرفی خشکی و تری موجود در این دو خلط هم دیگر را خنثی میکنند و در نتیجه برودت بر بدن غالب می شود.

۶ )مزاج گرم: خلط صفرا و دم به صورت مشترک بر دو خلط دیگر غلبه دارند و از طرفی خشکی و تری موجوددر این  دو خلط هم دیگر را خنثی میکنند و در نتیجه گرما بر بدن غالب می شود.

۷ )مزاج تر: خلط دم و بلغم به صورت مشترک بر دو خلط دیگر غلبه دارند و از طرفی سردی و گرمی موجود در این دو خلط هم دیگر را خنثی میکنند و در نتیجه تری بر بدن غالب می شود.

۸ )مزاج خشک: دو خلط سودا و صفرا به صورت  مشترک بر دو خلط دیگر غلبه دارند  و از طرفی سردی و گرمی موجود در این دو خلط هم دیگر را خنثی میکنند و در نتیجه خشکی بر بدم غلبه پیدا می کند.

۹ )مزاج معتدل: تمامی اخلاط با یکدیگر برابر اند و همدیگر  را خنثی میکنند و البته شخص با مزاج معتدل نادر است.

📚منبع : مفاهیم مزاج ها در طب ایرانی، دکتر سعید میرزا آقایی، ۲۱  

کدمطلب:۹۷۰۸۲۸۱PC

 

مزاج و انواع آن

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *