نکته های شنیدنی: استفراغ و احتباس

ضرورت استفراغ

ضرورت استفراغ اینست که هر غذایی وارد معده میشود در هر هضمی از چهار هضم فضله ای از او باقی میماند که اگر دفع و اخراج نشود و در بدن باقی بماند
و حرارت در او تصرف نماید و متعفن و فاسد سازد
وفساد آن سرایت به غذای جدید لاحق نماید و فاسد سازد به هر چه برخورد نماید و منجر به هلاکت شود.
پس واجبست که استفراغ و اخراج نمایند آن را از بدن به هر نحو که لایق و سزاوار دانند.

اما احتیاج به احتباس ضروری است
زیرا که بدن همیشه در تغییر و تبدیل و تحلیل است.
پس محتاج است بسوی چیزی که بدل ما یتحلل آن شود و استعمال غذا بر سبیل دوام و استمرار ممکن نیست
پس محتاج به احتباس است تا غذا قدری در معده قرار بگیرد و طبیعت در آن تصرف نموده ،هضم و جذب نماید
و لطیف صاف آنرا به اعضاء فرستد
و کثیف و غلیظ آنرا دفع نماید تا معده و عروق و کبد خالی گردند از برای ورود غذای جدید

و دیگر آنکه غذا بدون استحلالتی چند شبیه به مغتذی نمیگردد پس بالضروره محتاج به امساک زمان طویلیست
برای اتمام انهضامات و انضاجات و استحالات

پی نوشت احیای سلامت:

متعفن:عفونی و بدبو

غذای جدیدلاحق:غذایی که تازه وارد معده شده

احتباس:نگهداشتن

استحالات:دگرگونی

معتذی:غذای قابل جذب

[box type=”note”] منبع: حفظ الصحه ناصری ص 143 [/box]

کد مطلب: 9609069pc

نکته های شنیدنی: استفراغ و احتباس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا