آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: استفراغ و احتباس
نکته های شنیدنی: استفراغ و احتباس

نکته های شنیدنی: استفراغ و احتباس

ضرورت استفراغ

ضرورت استفراغ اینست که هر غذایی وارد معده میشود در هر هضمی از چهار هضم فضله ای از او باقی میماند که اگر دفع و اخراج نشود و در بدن باقی بماند
و حرارت در او تصرف نماید و متعفن و فاسد سازد
وفساد آن سرایت به غذای جدید لاحق نماید و فاسد سازد به هر چه برخورد نماید و منجر به هلاکت شود.
پس واجبست که استفراغ و اخراج نمایند آن را از بدن به هر نحو که لایق و سزاوار دانند.

اما احتیاج به احتباس ضروری است
زیرا که بدن همیشه در تغییر و تبدیل و تحلیل است.
پس محتاج است بسوی چیزی که بدل ما یتحلل آن شود و استعمال غذا بر سبیل دوام و استمرار ممکن نیست
پس محتاج به احتباس است تا غذا قدری در معده قرار بگیرد و طبیعت در آن تصرف نموده ،هضم و جذب نماید
و لطیف صاف آنرا به اعضاء فرستد
و کثیف و غلیظ آنرا دفع نماید تا معده و عروق و کبد خالی گردند از برای ورود غذای جدید

و دیگر آنکه غذا بدون استحلالتی چند شبیه به مغتذی نمیگردد پس بالضروره محتاج به امساک زمان طویلیست
برای اتمام انهضامات و انضاجات و استحالات

پی نوشت احیای سلامت:

متعفن:عفونی و بدبو

غذای جدیدلاحق:غذایی که تازه وارد معده شده

احتباس:نگهداشتن

استحالات:دگرگونی

معتذی:غذای قابل جذب

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۱۴۳

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۶۹pc

نکته های شنیدنی: استفراغ و احتباس

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *