آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)
نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

?آشامیدن آب ناشتا بد است. بعلت نبودن غذایی که با او مخلوط گردد
بابقای سردی به اعضای رییسه نفوذ مینماید و موجب ضعف حرارت غریزی میگردد.
?و خوردن آب بعد از حرکت و در حمام و بعد حمام مضر است.
زیرا که طبیعت آنرا بزودی جذب میکند
و باعث اطفاء حرارت غریزی و ضعف قوا میگردد.

?و دیگر آشامیدن آب بعد از جماع ضرر میرساند
زیرا که  با وجود گرم شدن اعضاء از حرکت در جماع بجهت دفع منی اعضاء آب را زودتر جذب میکنند
و باعث ضعف و اماتهء حرارت غریزی میگردد.
?و دیگر در بین خواب و بعد از خواب بجهت امور مذکوره
و آنکه باعث حدوث امراض دماغی است مثل استرخاء و رعشه و خدر و امثال اینها میگردد
و اگر مضطر گردند قدری آب مضمضه نمایند.
و اگر از آن تسکین نیابند چند قطره آب بنحو امتصاص یعنی مکیدن بنوشند.

?و شرب آب بعد از مسهل قوی نیز بد است
زیرا که بسبب تحلیل رطوبات بدن،اشتیاق اعضاء به آب بیشتر است
و بزودی آنرا جذب مینماید و سبب ضعف حرارت غریزی میگردد.
?و نوشیدن آب بالای شیرینی یا ترشی یا عقب میوه خصوصا میوه رطبه مفسد معده است.
زیرا در اکثر میوه ها رطوبتی است که آب سبب زیادتی فساد او میگردد.

پی نوشت:

اطفاءحرارت غریزی:خاموش شدن حرارت غریزی بدن

خدر:سست شدن

میوه رطبه:میوه آبدار

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۱۲۰

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۶ ۲۹pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *