نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)
نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

?آشامیدن آب ناشتا بد است. بعلت نبودن غذایی که با او مخلوط گردد
بابقای سردی به اعضای رییسه نفوذ مینماید و موجب ضعف حرارت غریزی میگردد.
?و خوردن آب بعد از حرکت و در حمام و بعد حمام مضر است.
زیرا که طبیعت آنرا بزودی جذب میکند
و باعث اطفاء حرارت غریزی و ضعف قوا میگردد.

?و دیگر آشامیدن آب بعد از جماع ضرر میرساند
زیرا که  با وجود گرم شدن اعضاء از حرکت در جماع بجهت دفع منی اعضاء آب را زودتر جذب میکنند
و باعث ضعف و اماتهء حرارت غریزی میگردد.
?و دیگر در بین خواب و بعد از خواب بجهت امور مذکوره
و آنکه باعث حدوث امراض دماغی است مثل استرخاء و رعشه و خدر و امثال اینها میگردد
و اگر مضطر گردند قدری آب مضمضه نمایند.
و اگر از آن تسکین نیابند چند قطره آب بنحو امتصاص یعنی مکیدن بنوشند.

?و شرب آب بعد از مسهل قوی نیز بد است
زیرا که بسبب تحلیل رطوبات بدن،اشتیاق اعضاء به آب بیشتر است
و بزودی آنرا جذب مینماید و سبب ضعف حرارت غریزی میگردد.
?و نوشیدن آب بالای شیرینی یا ترشی یا عقب میوه خصوصا میوه رطبه مفسد معده است.
زیرا در اکثر میوه ها رطوبتی است که آب سبب زیادتی فساد او میگردد.

پی نوشت:

اطفاءحرارت غریزی:خاموش شدن حرارت غریزی بدن

خدر:سست شدن

میوه رطبه:میوه آبدار

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۱۲۰

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۶ ۲۹pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *