نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب
نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

آشامیدن آب بعد از نوشیدن اشیای عفصه قابضه یا مرخیهء لزج و یا ایستاده یا کمر بسته و یا به رو درافتاده و یا گردن منحرف و کج نموده
و امثال اینها باعث ضعف و سستی اعصاب ومعده و احشاء و کبد و فساد رنگ و ثقل حواس و عروض نزلات
و تهبّج اطراف و زیر چشم و سوء القنیه و استسقاء است.

و باید دانست که ضررهای مذکوره لازم نیس که فوری باشد زیرا که میشود که بعد از گذر زمان مضرات آنها ظاهر گردد

اما اشربهء دوایی که مراد از او تعدیل مزاج و تفتیح سده و یا تلیین طبع مثل افشره ها باشد او را پیش از خوردن غذا استعمال نمایند
تا اثر هر یک بزودی باعضا رسد وقوت آنها بسبب اختلاط و امتزاج با غذا شکسته نشود

و تعیین افشره جات رفیعه از آب لیمو و سکنجبین و آب نارنج و آب غوره و آب تمر گجراتی و دوغ و عرق نعناع شیرین و ترش و سایر عرقها که از پاره ای ادویه میگیرند
مو قوف به رای طبیب حاذق است

مجملا در مزاج صفراوی و دموی استعمال افشرهء حامضه بسیار خوب است
و در امزجهء بلغمی اقسام عرقها مناسب است.
در صورتیکه مراد از افشره تقویت معده و منع بخار باشد بعد از غذا اسنعمال کند که بزودی ازفم معده نزول ننماید.

پی نوشت احیای سلامت:

عفصه قابضه:خشک و گیرنده،گَس

مرخیه:سست کننده

فساد رنگ:بد شدن رنگ روی

ثقل حواس:حواس پرتی

عروض نزلات:ایجاد و جاری شدن نزله ها

تهبج:ورم کردن،آماسیدن

سوءالقنیه:فساد مزاج ناشی از ضعف کبد

تفتیح سده:گشودن سده و گرفتگی_تلیین طبع:نرم کردن مزاج

حامض:ترش(افشره حامض:شیرابه های ترش مزه)

منبع: حفظ الصحه ناصری صفحات۱۲۰_۱۲۱

کد مطلب:‌ ‌ ۹۶۰۹۰۶۱pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *