نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

خوابیدن در آفتاب مضر است زیرا که موجب ثوران اخلاط و تحریک صفراست
و ثقل دماغ بسبب وجود ابخره و باعث صداع است.

خوابیدن در مهتاب محرک خون است بسوی ظاهر و دماغ
لهذا محدث رعاف و محرک نزلات

و همچنین است خوابیدن تحت السماء یعنی مهتابی(تراس)و غیرها که اغلب تابستاها چنین است ؛نهایت مضراست
زیرا که بسبب نور ماه و انوار ستارگان موجب تحریک اخلاط و نوازل است
و مولد امراض دماغ و سینه است.
خصوصا مرضی را که خاصهء امراض سینه و دماغ باشد
قطعا بخاطر زیادتی رطوبات و هیجان آن موجب اختناق است

و خواب بنحویکه بعضی اعضا در آفتاب باشد و بعضی در سایه مضر است بسبب عدم تشابه بجمیع حال بدن.”

پی نوشت احیای سلامت:

ثوران اخلاط:هیجان اخلاط

ثقل دماغ:سنگینی مغز

ابخره:بخار،بخارها

صداع:نوعی سردرد

رعاف:خون دماغ (محدث رعاف:باعث خوندماغ میشود)

اختناق:خفگی

[box type=”note”] منبع: حفظ الصحه ناصری ص140 [/box]

کد مطلب: 9609064pc

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا