نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن
نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

خوابیدن در آفتاب مضر است زیرا که موجب ثوران اخلاط و تحریک صفراست
و ثقل دماغ بسبب وجود ابخره و باعث صداع است.

خوابیدن در مهتاب محرک خون است بسوی ظاهر و دماغ
لهذا محدث رعاف و محرک نزلات

و همچنین است خوابیدن تحت السماء یعنی مهتابی(تراس)و غیرها که اغلب تابستاها چنین است ؛نهایت مضراست
زیرا که بسبب نور ماه و انوار ستارگان موجب تحریک اخلاط و نوازل است
و مولد امراض دماغ و سینه است.
خصوصا مرضی را که خاصهء امراض سینه و دماغ باشد
قطعا بخاطر زیادتی رطوبات و هیجان آن موجب اختناق است

و خواب بنحویکه بعضی اعضا در آفتاب باشد و بعضی در سایه مضر است بسبب عدم تشابه بجمیع حال بدن.”

پی نوشت احیای سلامت:

ثوران اخلاط:هیجان اخلاط

ثقل دماغ:سنگینی مغز

ابخره:بخار،بخارها

صداع:نوعی سردرد

رعاف:خون دماغ (محدث رعاف:باعث خوندماغ میشود)

اختناق:خفگی

منبع: حفظ الصحه ناصری ص۱۴۰

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۶۴pc

یک نظر

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *