آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن
نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

نکته های شنیدنی: اوقات و روش های خوابیدن

خوابیدن در آفتاب مضر است زیرا که موجب ثوران اخلاط و تحریک صفراست
و ثقل دماغ بسبب وجود ابخره و باعث صداع است.

خوابیدن در مهتاب محرک خون است بسوی ظاهر و دماغ
لهذا محدث رعاف و محرک نزلات

و همچنین است خوابیدن تحت السماء یعنی مهتابی(تراس)و غیرها که اغلب تابستاها چنین است ؛نهایت مضراست
زیرا که بسبب نور ماه و انوار ستارگان موجب تحریک اخلاط و نوازل است
و مولد امراض دماغ و سینه است.
خصوصا مرضی را که خاصهء امراض سینه و دماغ باشد
قطعا بخاطر زیادتی رطوبات و هیجان آن موجب اختناق است

و خواب بنحویکه بعضی اعضا در آفتاب باشد و بعضی در سایه مضر است بسبب عدم تشابه بجمیع حال بدن.”

پی نوشت احیای سلامت:

ثوران اخلاط:هیجان اخلاط

ثقل دماغ:سنگینی مغز

ابخره:بخار،بخارها

صداع:نوعی سردرد

رعاف:خون دماغ (محدث رعاف:باعث خوندماغ میشود)

اختناق:خفگی

منبع: حفظ الصحه ناصری ص۱۴۰

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۶۴pc

یک نظر

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *