نکته های شنیدنی: بیماریهای معده – بخش نهم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_9

✴فواقی که از عقب خوردن چیزهای گرم مثل زنجبیل و فلفل بهم رسیده:
آشامیدن آب گرم به کرّات
و آشامیدن مثل روغن تخم کدو و هندوانه و بادام

✴ساخت داروییکه برای فواق بعد از فساد معده و ریاح غلیظه معده به هم رسیده باشد:
کندر سه درهم، و آس مجفف هفت درهم
پودنه خشک و برگ سداب از هر یک دو درم ، مصطکی و سنبل از هر کدام یک درم ، تخم شونیز سه درم، و آویشن و نانخواه از هر کدام یک مثقال ، تخم نعنا سه درهم و زنجبیل دو درهم
مجموعا همه را کوفته و بیخته سفوف سازند
دو درم از آن به آب زیره و آب نعنا و آب پودنه جوشانیده
هر کدام حاضر باشند بیاشامند
[و با آن ضماد کردن سینه و پشت مفید است]

✴درمان فواقی که از عقب استفراغ بهم رسد؛حسای که اخذ کرده باشند از عسل و نشاسته و شکر و روغن بادام شیرین و زرده تخم مرغ نیم برشت و همچنین شیر و شکر و روغن بادام و شراب رقیق که به آن آب بسیار ممزوج کرده باشند.

نوشته های مشابه

پی نوشت:

فواق:سکسکه

حسای:نوشیدنی

[box type=”note”] منبع: تحفه سلیمانیه ص132[/box]

کد مطلب: ‌961112 9pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا