نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش اول)

#بیماریهای گوش(1)

?دردگوش

?درمعالجه درد گوش که از حرارت و یا ضربان شریان و در عروق و سرخی رو باشد:
بچکانند در گوش روغنهای سرد نیم گرم مثل روغن بنفشه و نیلوفر وگل سرخ
و روغن کدو
و شیاف تریاک دار که قبل ازین جهت تسکین اوجاع در امراض چشم ذکر شد.
بسیار نافع است در گوش بچکانند.

?و اگر درد بسیار شدید باشد:
بذرالبنج را بکوبند و بجوشانند با روغن بسیار، و روغن را در گوش بچکانند.

?واگر ضربان دوام بهم رساند:
فصد قیفال نمایند
و شیر دختران (به کرّات )در گوش بچکانند (تا آن را پر کنند)

?و اگر ضربان خیلی شدید بود و به امثال چیزهای سرد و آنچه گفته شد ضربان و درد تسکین نیابد:
علامت بثور و دمل و ماده است و نیاز استکه نضج داده شود به مثل لعاب مرو با شیر و
لعاب شنبلیله و بزرک باشیر

و اگر انجیر را در ماءالعسل (3برابروزن آن )بپزند و این مرهم را در آن آب کرده در گوش بچکانند و نضج ماده و تسکین درد میکند.

ادامه دارد….

پی نوشت:

اوجاع: جمع وجع، دردها
نضج: پختگی و رسیدگی

منبع: تحفه سلیمانیه ص 86_87

کد مطلب: ‌961002 1PC

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا