نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش اول) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش اول)
نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش اول)

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش اول)

#بیماریهای گوش(۱)

?دردگوش

?درمعالجه درد گوش که از حرارت و یا ضربان شریان و در عروق و سرخی رو باشد:
بچکانند در گوش روغنهای سرد نیم گرم مثل روغن بنفشه و نیلوفر وگل سرخ
و روغن کدو
و شیاف تریاک دار که قبل ازین جهت تسکین اوجاع در امراض چشم ذکر شد.
بسیار نافع است در گوش بچکانند.

?و اگر درد بسیار شدید باشد:
بذرالبنج را بکوبند و بجوشانند با روغن بسیار، و روغن را در گوش بچکانند.

?واگر ضربان دوام بهم رساند:
فصد قیفال نمایند
و شیر دختران (به کرّات )در گوش بچکانند (تا آن را پر کنند)

?و اگر ضربان خیلی شدید بود و به امثال چیزهای سرد و آنچه گفته شد ضربان و درد تسکین نیابد:
علامت بثور و دمل و ماده است و نیاز استکه نضج داده شود به مثل لعاب مرو با شیر و
لعاب شنبلیله و بزرک باشیر

و اگر انجیر را در ماءالعسل (۳برابروزن آن )بپزند و این مرهم را در آن آب کرده در گوش بچکانند و نضج ماده و تسکین درد میکند.

ادامه دارد….

پی نوشت:

اوجاع: جمع وجع، دردها
نضج: پختگی و رسیدگی

منبع: تحفه سلیمانیه ص ۸۶_۸۷

کد مطلب: ‌۹۶۱۰۰۲ ۱PC

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *