نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هشتم) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هشتم)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هشتم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هشتم)

صرع(۳)

??معالجه صرعی که از احساس کند گویا صعود مینماید چیزی از عضوی ، پس نفع میکند اورا??
مالیدن شدید و طلا کردن به خردل و سرگین کبوتر باهم و همچنین به جوشانیده انجیر و شیر یتوعات(شیره گیاهان شیره دار که در بیابان ها یافت میشود مانند مرزنجوش، زعبر و لبن اللاغیه و الکره و..)
که عضو را آبله نماید و اگر احساس کرد که از ساق یا قدم یا امثال این اعضاء مرض صعود مینماید بالای آن عضو را محکم ببندند، قبل از صعودیا اول شروع در صعود..

پی نوشت احیای سلامت:

شیر یتوعات: شیره گیاهان شیره دار که در بیابانها یافت میشود مثل مرزنجوش، زعبر و لبن الاغیه و…)_عضو را آبله نماید: باعث تاول زدن عضو شود_طلا کردن: مالیدن دارو به عضو منتها رقیق تر از ضماد

منبع: تحفه سلیمانیه ص۵۶

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۹ ۸pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *