آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)

صرع (۲)

??درمان صرعی که از رطوبت باشد و جمیع امراض رطبیّه دماغیه؛
غرغره به چیزهاییکه بلغم را جذب کنند
مثل سکنجبین و قویتر از آن آبکامه نبطی و اقویٰ از هر دو آب کامه استکه در یک رطل آن یک وقیه خردل کوفته داخل نموده باشند (این دارو بلغم غلیظ را از سر خارج میکند)

??و بو کردن سداب و فاوانیا و پنج انگشت و پودنه و امثال اینها نافع است.

پی نوشت احیای سلامت:

امراض رطبیه دماغیه:بیماریهای مغزی ناشی از غلبه رطوبت

اقوی از هردو: قویتر از هر دو

رطل: واحد وزن

فاوانیا: عودالصلیب،بوزیدان،نارمشک

پودنه: فودنه،پونه

منبع: تحفه سلیمانیه ص۵۵

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۹ ۷pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *