نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش هفتم)

صرع (۲)

??درمان صرعی که از رطوبت باشد و جمیع امراض رطبیّه دماغیه؛
غرغره به چیزهاییکه بلغم را جذب کنند
مثل سکنجبین و قویتر از آن آبکامه نبطی و اقویٰ از هر دو آب کامه استکه در یک رطل آن یک وقیه خردل کوفته داخل نموده باشند (این دارو بلغم غلیظ را از سر خارج میکند)

??و بو کردن سداب و فاوانیا و پنج انگشت و پودنه و امثال اینها نافع است.

پی نوشت احیای سلامت:

امراض رطبیه دماغیه:بیماریهای مغزی ناشی از غلبه رطوبت

اقوی از هردو: قویتر از هر دو

رطل: واحد وزن

فاوانیا: عودالصلیب،بوزیدان،نارمشک

پودنه: فودنه،پونه

منبع: تحفه سلیمانیه ص۵۵

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۹ ۷pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *