آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)

سدر و دوار(۲)

?اگر سدر و دوار عقب تخم و فساد معده و امتلاء باشد و رنگ بدن سبز نباشد:
اسهال به صبر
بعد از خوردن ماهی شور و ترب و خردل و سکنحبین و آب نیم گرم قدر یک رطل و نیم
مرهً بعد اُخری بنوشد (وآب باید ولرم باشد زیرا اگر خیلی داغ باشد استفراغ ایجاد نمینماید)
و اگر قی واقع نشود یک قبضه شبت در سه رطل آب بجوشانند تا به نصف آید ،صاف نمایند و یک مف نمک و سه ملاقه عسل اضافه نمایند و خوب بر هم زنند تا ممزوج و مساوی شودو نیم گرم کرده به دفعات بیاشامند تا قی واقع شود،.
و آب ترب و آب برگ ترب و پوست خربزه خشک شده،هر گاه سحق نمایند و بنوشند قی می آورد
و پیاز نرگس اگر۳_۴عدد از آن همراه غذا مصرف شود استفراغ بوجود میاورد).

??قرصی که قی میاورد”قرص صالحی”:
تخم سرمق ده درم
کنگرزد پنج درم
کندش یک درم و چهار دانگ
بوره نان دو درم
مجموع را کوفته به آب کنگر ترقرص سازند
و اگر تازه اش میباشدبه آب خطمی و خبازی و سرمق هر کدام بهم رسد قرص سازند و بیاشامند از آن سه درم،؛
با نیم اوقیه آب کامه یا شیره ترب یا شیره برگ ترب یا سکنحبین و آب گرم یا جوشانیده شبت با گندم،.
بعدازآنکه تنقیه بدن شده باشد،اطریفل صغیر از سه مثقال تا پنج مثقال هر روز بنوشند
و گلقند با اندکی مصطکی بنوشند،
و غذا قلیه ها و مطنجنات باگوشتهای لطیف

منبع: تحفه سلیمانیه ص۵۸_۵۹٫

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۹ ۵pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *