نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش پنجم)

سدر و دوار(۲)

?اگر سدر و دوار عقب تخم و فساد معده و امتلاء باشد و رنگ بدن سبز نباشد:
اسهال به صبر
بعد از خوردن ماهی شور و ترب و خردل و سکنحبین و آب نیم گرم قدر یک رطل و نیم
مرهً بعد اُخری بنوشد (وآب باید ولرم باشد زیرا اگر خیلی داغ باشد استفراغ ایجاد نمینماید)
و اگر قی واقع نشود یک قبضه شبت در سه رطل آب بجوشانند تا به نصف آید ،صاف نمایند و یک مف نمک و سه ملاقه عسل اضافه نمایند و خوب بر هم زنند تا ممزوج و مساوی شودو نیم گرم کرده به دفعات بیاشامند تا قی واقع شود،.
و آب ترب و آب برگ ترب و پوست خربزه خشک شده،هر گاه سحق نمایند و بنوشند قی می آورد
و پیاز نرگس اگر۳_۴عدد از آن همراه غذا مصرف شود استفراغ بوجود میاورد).

??قرصی که قی میاورد”قرص صالحی”:
تخم سرمق ده درم
کنگرزد پنج درم
کندش یک درم و چهار دانگ
بوره نان دو درم
مجموع را کوفته به آب کنگر ترقرص سازند
و اگر تازه اش میباشدبه آب خطمی و خبازی و سرمق هر کدام بهم رسد قرص سازند و بیاشامند از آن سه درم،؛
با نیم اوقیه آب کامه یا شیره ترب یا شیره برگ ترب یا سکنحبین و آب گرم یا جوشانیده شبت با گندم،.
بعدازآنکه تنقیه بدن شده باشد،اطریفل صغیر از سه مثقال تا پنج مثقال هر روز بنوشند
و گلقند با اندکی مصطکی بنوشند،
و غذا قلیه ها و مطنجنات باگوشتهای لطیف

منبع: تحفه سلیمانیه ص۵۸_۵۹٫

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۹ ۵pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *