نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش پنجم اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش پنجم
نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش پنجم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش پنجم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_۵

✴دردهای کهنه معده و قی طعام دائمی:درمان این درد سنبل یک جزء
مصطکی سه جزء
دارچین دو جزء
اذخر و سعد کوفی از هر کدام یک ونیم جزء
فلفل ، جندبیدستر و مر مکی از هر کدام یک جزء
مجموعا همه را با هم مخلوط سازند
یک مثقال ازین مخلوط با یک دانگ صبر،و افیون یک طسوج و بذرالبنج قیراطی و باشربت میمه که باافاویه کوفته باشند ، بیاشامند.
??طریق ساختن میبه با افاویه: آن استکه شیره به و شرابی که وصف آن مذکورشد(شراب خبث الحدید)یک رطل بگیرند ،مصطکی دومثقال
قرنفل، عودخام، زنجبیل از هر کدام یک مثقال کوفته و در پارچه بسته ، در میان آن اندازند و با عسل اخذ نمایند و بپزند و این دوا را به قسمی که مذکور شد?بدل از شراب ریحانی قوی بیاشامند.

✴ونفع میکند صاحبان اوجاع کهنه معده را طعام لطیف و کم خوردن و شراب کم آشامیدن و حمام رفتن و فعالیت پیش از غذا و ترک حرکت بعد از آن و زیاد خوابیدن، و پرهیز نمودن از میوه های رطب و طعامهای غلیظ و پرخوری و خوردن تنقلات

پی نوشت:

طسوج: واحد وزن معادل یک چهارم دانگ که دوحبه باشد

افاویه: دیگ افزار و ادویه های خوشبو

 

منبع: تحفه سلیمانیه ص ۱۳۱ 

کد مطلب: ۹۶۱۱۱۲ ۵pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *