نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش پنجم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_5

✴دردهای کهنه معده و قی طعام دائمی:درمان این درد سنبل یک جزء
مصطکی سه جزء
دارچین دو جزء
اذخر و سعد کوفی از هر کدام یک ونیم جزء
فلفل ، جندبیدستر و مر مکی از هر کدام یک جزء
مجموعا همه را با هم مخلوط سازند
یک مثقال ازین مخلوط با یک دانگ صبر،و افیون یک طسوج و بذرالبنج قیراطی و باشربت میمه که باافاویه کوفته باشند ، بیاشامند.
??طریق ساختن میبه با افاویه: آن استکه شیره به و شرابی که وصف آن مذکورشد(شراب خبث الحدید)یک رطل بگیرند ،مصطکی دومثقال
قرنفل، عودخام، زنجبیل از هر کدام یک مثقال کوفته و در پارچه بسته ، در میان آن اندازند و با عسل اخذ نمایند و بپزند و این دوا را به قسمی که مذکور شد?بدل از شراب ریحانی قوی بیاشامند.

✴ونفع میکند صاحبان اوجاع کهنه معده را طعام لطیف و کم خوردن و شراب کم آشامیدن و حمام رفتن و فعالیت پیش از غذا و ترک حرکت بعد از آن و زیاد خوابیدن، و پرهیز نمودن از میوه های رطب و طعامهای غلیظ و پرخوری و خوردن تنقلات

پی نوشت:

طسوج: واحد وزن معادل یک چهارم دانگ که دوحبه باشد

افاویه: دیگ افزار و ادویه های خوشبو

 

منبع: تحفه سلیمانیه ص 131 

کد مطلب: 961112 5pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا