نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش یازدهم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_11

✴ادامه هیضه: دوایی که نافع است هیضه بدون تب و حرارت را، کندر سه درم
گل سرخ شش درم، عود، سک و قرنفل و سنبل ، گِل خراسانی، کبابه چینی از هر کدام یک درم به آب انار و رب انار منعنع یا با ریحان بیاشامند.
وصفت آن شیره نعناع و شیره حبق یک رطل ، آب انار ترش سه رطل بجوشانند تا به قوام آید.
و خوردن نان خشک با شراب ممزوج به آب و ربوب میوه ها نافع است قی و اختلاف را هر گاه به افراط باشد ، مکرر بخورند تاطبیعت قبول کنند.

?و اگر ضعف بسیار بهم رسیده باشد در گلوی او بریزند آب گوشت جوجه مرغ و پشمازک و گردن بره[بز] باشرابرو نان کعک ساییده نرم
?بر سینه و شکمش بمالند ، صندل و گلاب و کافور  و یا در موقع ضعف شدید ،ضمادذو نان خشکه با شراب و آبِ به و طباشیر و سایر چیزها در آب حل کرده و بیاشامند ، هرگاه تشنه شوند.

پی نوشت:

شیره حبق: عصاره ریحان

اب انار منعنع؛ شیره نعناع آمیخته با سه برابر آب انار ترش که قوام آمده

 

منبع: تحفه سلیمانیه ص134

کد مطلب: 961112 11pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا