آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش یازدهم
نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش یازدهم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش یازدهم

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_معده_۱۱

✴ادامه هیضه: دوایی که نافع است هیضه بدون تب و حرارت را، کندر سه درم
گل سرخ شش درم، عود، سک و قرنفل و سنبل ، گِل خراسانی، کبابه چینی از هر کدام یک درم به آب انار و رب انار منعنع یا با ریحان بیاشامند.
وصفت آن شیره نعناع و شیره حبق یک رطل ، آب انار ترش سه رطل بجوشانند تا به قوام آید.
و خوردن نان خشک با شراب ممزوج به آب و ربوب میوه ها نافع است قی و اختلاف را هر گاه به افراط باشد ، مکرر بخورند تاطبیعت قبول کنند.

?و اگر ضعف بسیار بهم رسیده باشد در گلوی او بریزند آب گوشت جوجه مرغ و پشمازک و گردن بره[بز] باشرابرو نان کعک ساییده نرم
?بر سینه و شکمش بمالند ، صندل و گلاب و کافور  و یا در موقع ضعف شدید ،ضمادذو نان خشکه با شراب و آبِ به و طباشیر و سایر چیزها در آب حل کرده و بیاشامند ، هرگاه تشنه شوند.

پی نوشت:

شیره حبق: عصاره ریحان

اب انار منعنع؛ شیره نعناع آمیخته با سه برابر آب انار ترش که قوام آمده

 

منبع: تحفه سلیمانیه ص۱۳۴

کد مطلب: ۹۶۱۱۱۲ ۱۱pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *