نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)
نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

#بیماریهای گوش(۳)

?درد گوش

?درد گوش که سبب آن برودت و ریاح غلیظ باشد:

یک درم جند بیدستر و نیم درم فرفیون را در نیم اوقیه زیت گرم(خالص)تنها با دو قطره قطران یا روغن گاوی در گوش چکانند.

ویا سداب را یا سیر یا پیاز را در زیت (۲_۳قطره)در گوش چکانند نفع میکند.

?درمان دوی و طنین که با حرارت و بسباری بخار باشد:

تنقیه بدن و چکاندن گل سرخ پخته در سرکه و شراب بر روی آتش (و بوجود آوردن اسهال شکم مفید است)

?و گاه است که ذکاء قوت سامعه سبب دوی و طنین است:

علامتش آنست که در گوش افتی و بدی خللی نیست و علاجش آنست که یک جزء افیون را در روغن گل سرخ یا شیر دختران حل کرده ،گرم در گوش بچکانند.

پی نوشت:

ذکاء قوت سامعه:تیزی شنوایی

دوی و طنین:شنیدن آوازهای کاذب

منبع: تحفه سلیمانیه ص۸۹

کد مطلب:‌ ۹۶۱۰۰۲ ۳PC

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *