آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)
نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

#بیماریهای گوش(۳)

?درد گوش

?درد گوش که سبب آن برودت و ریاح غلیظ باشد:

یک درم جند بیدستر و نیم درم فرفیون را در نیم اوقیه زیت گرم(خالص)تنها با دو قطره قطران یا روغن گاوی در گوش چکانند.

ویا سداب را یا سیر یا پیاز را در زیت (۲_۳قطره)در گوش چکانند نفع میکند.

?درمان دوی و طنین که با حرارت و بسباری بخار باشد:

تنقیه بدن و چکاندن گل سرخ پخته در سرکه و شراب بر روی آتش (و بوجود آوردن اسهال شکم مفید است)

?و گاه است که ذکاء قوت سامعه سبب دوی و طنین است:

علامتش آنست که در گوش افتی و بدی خللی نیست و علاجش آنست که یک جزء افیون را در روغن گل سرخ یا شیر دختران حل کرده ،گرم در گوش بچکانند.

پی نوشت:

ذکاء قوت سامعه:تیزی شنوایی

دوی و طنین:شنیدن آوازهای کاذب

منبع: تحفه سلیمانیه ص۸۹

کد مطلب:‌ ۹۶۱۰۰۲ ۳PC

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *