نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

#بیماریهای گوش(3)

?درد گوش

?درد گوش که سبب آن برودت و ریاح غلیظ باشد:

یک درم جند بیدستر و نیم درم فرفیون را در نیم اوقیه زیت گرم(خالص)تنها با دو قطره قطران یا روغن گاوی در گوش چکانند.

ویا سداب را یا سیر یا پیاز را در زیت (2_3قطره)در گوش چکانند نفع میکند.

?درمان دوی و طنین که با حرارت و بسباری بخار باشد:

تنقیه بدن و چکاندن گل سرخ پخته در سرکه و شراب بر روی آتش (و بوجود آوردن اسهال شکم مفید است)

?و گاه است که ذکاء قوت سامعه سبب دوی و طنین است:

علامتش آنست که در گوش افتی و بدی خللی نیست و علاجش آنست که یک جزء افیون را در روغن گل سرخ یا شیر دختران حل کرده ،گرم در گوش بچکانند.

پی نوشت:

ذکاء قوت سامعه:تیزی شنوایی

دوی و طنین:شنیدن آوازهای کاذب

منبع: تحفه سلیمانیه ص89

کد مطلب:‌ 961002 3PC

بیشتر بخوانید:  شش اصل ضروری برای زندگانی سالم (سته ضروریه)
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن