نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین

? نکته های شنیدنی ?

مربیات(حلویات)

?در بیان خواص گز انگبین ?

?گز انگبین:شبنمیست که بر درخت گز و سایر درختان مینشیند و مانند ترنجبین منعقد میگردد.
و آنچه بر درخت بید منعقد میگردد الطف است از آنچه بر درخت گز و بلوط منعقد میشود
و مال بلوط و گز با قوت قابضه میباشد.
و بهترین آن صاف و سفید وشفاف و بزرگ دانهء آنست که مخلوط به برگ و خاشاک نباشد.

طبیعت آن در اول گرم و در خشکی معتدل

منافع آن:جالی و با قدرت مسهله خصوصا بید انگبین.

بجهت خشونت سینه و ضیق النفس حار و سرفه و ریاح غلیظهء دماغ و نزلات نافع
و بسیار خوردن او محترق میسازد
و مصلح او سرکه است.

پی نوشت احیای سلامت:

جالی:روشن کننده،زداینده کدورت،جلادهنده_ضیق النفس:تنگی نفس_ریاح:بادها_دِماغ:مغز_محترق:سوزاندن(محترق میسازد:میسوزاند)_حلویات:شیرینیها

[box type=”note”] منبع: حفظ الصحه ناصری ص 263 [/box]

کد مطلب: 96082307pc

نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا