نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین
نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین

نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین

? نکته های شنیدنی ?

مربیات(حلویات)

?در بیان خواص گز انگبین ?

?گز انگبین:شبنمیست که بر درخت گز و سایر درختان مینشیند و مانند ترنجبین منعقد میگردد.
و آنچه بر درخت بید منعقد میگردد الطف است از آنچه بر درخت گز و بلوط منعقد میشود
و مال بلوط و گز با قوت قابضه میباشد.
و بهترین آن صاف و سفید وشفاف و بزرگ دانهء آنست که مخلوط به برگ و خاشاک نباشد.

طبیعت آن در اول گرم و در خشکی معتدل

منافع آن:جالی و با قدرت مسهله خصوصا بید انگبین.

بجهت خشونت سینه و ضیق النفس حار و سرفه و ریاح غلیظهء دماغ و نزلات نافع
و بسیار خوردن او محترق میسازد
و مصلح او سرکه است.

پی نوشت احیای سلامت:

جالی:روشن کننده،زداینده کدورت،جلادهنده_ضیق النفس:تنگی نفس_ریاح:بادها_دِماغ:مغز_محترق:سوزاندن(محترق میسازد:میسوزاند)_حلویات:شیرینیها

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۲۶۳

کد مطلب: ۹۶۰۸۲۳۰۷pc

نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *