آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین
نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین

نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین

? نکته های شنیدنی ?

مربیات(حلویات)

?در بیان خواص گز انگبین ?

?گز انگبین:شبنمیست که بر درخت گز و سایر درختان مینشیند و مانند ترنجبین منعقد میگردد.
و آنچه بر درخت بید منعقد میگردد الطف است از آنچه بر درخت گز و بلوط منعقد میشود
و مال بلوط و گز با قوت قابضه میباشد.
و بهترین آن صاف و سفید وشفاف و بزرگ دانهء آنست که مخلوط به برگ و خاشاک نباشد.

طبیعت آن در اول گرم و در خشکی معتدل

منافع آن:جالی و با قدرت مسهله خصوصا بید انگبین.

بجهت خشونت سینه و ضیق النفس حار و سرفه و ریاح غلیظهء دماغ و نزلات نافع
و بسیار خوردن او محترق میسازد
و مصلح او سرکه است.

پی نوشت احیای سلامت:

جالی:روشن کننده،زداینده کدورت،جلادهنده_ضیق النفس:تنگی نفس_ریاح:بادها_دِماغ:مغز_محترق:سوزاندن(محترق میسازد:میسوزاند)_حلویات:شیرینیها

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۲۶۳

کد مطلب: ۹۶۰۸۲۳۰۷pc

نکته های شنیدنی: خواص گز انگبین

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *