آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات
نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات

🥘🥙دربیان طبیخات

🥀🥀زرشکیه :که آش زرشک میباشد.

از برای جگرهای گرم و از برای کسیکه اکثر اوقات اسهال صفراوی عارض او شود بهتر است.

منفعت آن از جمیع آشهای ترش بیشتر است.

خصوص که با گوشت مرغ بچه و تیهو و دراج پخته باشند.

🥀🥀ریباسیه : که آش ریباس باشد.
بهترش آنست که ترش و شیرین و خوشبو باشد.

بجهت کبد حار و معده نافع است.

🥀🥀آش ماست:مسکن صفرا و مبرد است.
خاصه با پاره ای از سبزیهای مناسب پخته شود.

🥀🥀مخیضیه:که آش دوغ است.
غذاییت او بسیار است.
به جهت امزجهء حاره مناسب اما دیر هضم و مولد بلغم است.

🥀🥀اقتیه:که آش کشک قریب به دوغ است.
دفع صفرا میکند و حبس اسهال مینماید.

🥀🥀مصلیه:که آش قراقروط است. نزدیک بدوغ است .
بهتر آنکه ترشی او باعتدال باشد.

پی نوشت:

زرشکیه: آش زرشک

ریباسیه:آش ریباس(ریواس)

مخیضیه:آش دوغ

اقتیه:آش کشک

مصلیه:آش قراقروط

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۲۶۹

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۰۶ ۱۶pc

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *