نکته های شنیدنی: ظرف آب (بخش اول) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: ظرف آب (بخش اول)
نکته های شنیدنی: ظرف آب (بخش اول)

نکته های شنیدنی: ظرف آب (بخش اول)

?بهترین ظرف بجهت آشامیدن آب
پیاله و کاسه چینی  یا قدح سفالی صاف و پاکیزه است که سر آن مکشوف باشد که آنچه در آنست ظاهر و نمایان گردد

واگر سفید باشد بهتر است،

که اگر چیزی در آن باشد آشکار گردد
و باید که شکل آن چنان باشد که قعر آن تنگ و دهان آن گشاده باشد
که آب کمی در آن گنجد ولی بنظر  بسیار آید تا نفس را ملاحظهء آن سیری حاصل گردد.
واز خوردن آب کم سیراب شود

وآشامیدن آب در ظروف طلا و نقره گرچه مقوی قلب است ولیکن مورث خفقان است و در حدیث و شرع نیز منع شده است.

پی نوشت:

سر آن مکشوف باشد:دهانه ظرف بازو گشاد باشد

نفس را ملاحظه آن سیری حاصل گردد: بادیدن ظاهر ظرف و مقدار آب که بنظرزیاد است احساس سیری دست بدهدو زیاد ننوشد

مورث خفقان:باعث بوجود آمدن خفقان است

منبع: حفظ الصحه ناصری ص ۱۱۷

کد مطلب:۹۶۰۹۰۶ ۲۵pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *