آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: عقرب گزیدگی
نکته های شنیدنی: عقرب گزیدگی

نکته های شنیدنی: عقرب گزیدگی

#سموم_گزشها

??عقرب گزیدگی

?علاج سم ناشی از گزش عقرب:گاورس و نمک را گرم کرده بر موضع گذارند
وخوردن پیاز وحلتیت و بندق و سیر نافع است

?تریاقی نافع جهت سم عقرب:
زراوند طویل و جنطیانا و حب الغار و مر و بیخ حنظل و بیخ افسنتین همه به نسبت برابر با عسل سرشته شود بقدر یک جوز بنوشد.

?دوایی دیگر جهت سم عقرب:
برگ سداب خشک و حلتیت و مر و زراوند طویل به اجزای برابر به عسل سرشته میل کنند.

?محل نیش را جند بیدستر و نفط سفید را بر موضع بمالند یا با زیتی که در آن سیر جوشیده باشد بمالند و اگر سیر بیابانی باشد بهتر

?و نفع میکند بالخاصیه گذاشتن نقره بر موضع و طلا کردن کبریت
و یا ضماد نمودن به خردل کوفته
و یا طلا کردن به فرفیون و زیت
و یا به فلفل و زیت
و یا مصرف یک درهم بندق هندی که معروف به رته میباشد
و میعه سائله به آب سرد و یا کفلمه کردن مقداری نمک ساییده و یک درهم شب

پی نوشت:

جند بیدستر: بیضه سگ آبی

طلا کردن: آنچه بر اندام مالندغلیظ آنرا ضماد و رقیق آنرا طلاکردن گویند.
بندق: فندق

میعه: صمغ درخت رومی که مانند کندر میسوزانند

کفلمه کردن: چیزی را در کف دست نهادن و خرد کردن و بر دهان ریختن

منبع: تحفه سلیمانیه ص ۲۱۰

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۱۲ ۹pc

 

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *