نکته های شنیدنی: علامات هشدار دهنده بیماری ها (غلبه دم) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: علامات هشدار دهنده بیماری ها (غلبه دم)
نکته های شنیدنی: علامات هشدار دهنده بیماری ها (غلبه دم)

نکته های شنیدنی: علامات هشدار دهنده بیماری ها (غلبه دم)

علامات هشدار دهنده بیماریها (غلبه دم)

گاهی بعضی علامات و منذرات در بدن ظهور مینمایند که مخبر به وجود امراض هستند.

اگر در حفظ الصحه اهمال و اغفال نمودید در علامات و شواهد اهمال نکنید و پیگیری نمایید تا دچار امراض صعبه نشوید.

و آن علامتها اینست
هر گاه در بدن کاهش و سستی و کشش در اعضاء وخمیازهء بسیار و غلبهء خواب

و سنگینی سر و کندی ذهن و کدورت در حواس و کمیِ اشتها و شیرینیِ دهان

و بعلاوه دیده شود در خواب چیز های سرخ و چیزهای سنگین که بر او حمل کرده باشند
دلالت دارد بر زیادتی خون در بدن

و اینکه بهم خواهد رسید بیماریهای دموی مثل مطبقه و ماشرا و خناق و رعاف و نفث الدم و درد چشم و حصبه و آبله

باید از فصد کردن غفلت نکند.

پی نوشت احیای سلامت:

منذرات:هشدارها

مخبر:خبردهنده

کدورت حواس:حواس پرتی

مطبقه:تب تیفوئید،تب روده

ماشرا:ورم و آماس دموی

رعاف:خون دماغ

نفث الدم:تنگی نفس

منبع: حفظ الصحه ناصری ص۲۷۴

کد مطلب:‌ ۹۶۰۹۰۶ ۱۸pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *