نکته های شنیدنی: علامات هشدار دهنده بیماری ها (غلبه دم)

علامات هشدار دهنده بیماریها (غلبه دم)

گاهی بعضی علامات و منذرات در بدن ظهور مینمایند که مخبر به وجود امراض هستند.

اگر در حفظ الصحه اهمال و اغفال نمودید در علامات و شواهد اهمال نکنید و پیگیری نمایید تا دچار امراض صعبه نشوید.

و آن علامتها اینست
هر گاه در بدن کاهش و سستی و کشش در اعضاء وخمیازهء بسیار و غلبهء خواب

و سنگینی سر و کندی ذهن و کدورت در حواس و کمیِ اشتها و شیرینیِ دهان

و بعلاوه دیده شود در خواب چیز های سرخ و چیزهای سنگین که بر او حمل کرده باشند
دلالت دارد بر زیادتی خون در بدن

و اینکه بهم خواهد رسید بیماریهای دموی مثل مطبقه و ماشرا و خناق و رعاف و نفث الدم و درد چشم و حصبه و آبله

باید از فصد کردن غفلت نکند.

پی نوشت احیای سلامت:

منذرات:هشدارها

مخبر:خبردهنده

کدورت حواس:حواس پرتی

مطبقه:تب تیفوئید،تب روده

ماشرا:ورم و آماس دموی

رعاف:خون دماغ

نفث الدم:تنگی نفس

[box type=”note”] منبع: حفظ الصحه ناصری ص274 [/box]

کد مطلب:‌ 960906 18pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا