نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها
نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها

نکته های شنیدنی: علایم هشداردهنده بیماری ها

?حرقت و سوزش دایمی در بول دلیل آنست که قرحه در مثانه یا در قضیب بهم خواهد رسید.

?براز سفید بیرنگ منذر به یرقان است.

?قوباء بسیار منذر بهق اسود است و بهق ابیض منذر به برص ابیض است.

?خارش مقعد هنگامی که از دیدار صغار نباشد ،منذر بواسیر است.

?خروج دمامیل و سلعه منذر به دبیله است.

پی نوشت:

حرقت:داغی

براز:ادرار

قوباء:جوشهای جلدی که بر اثر احتقان عروق جلدی هویدا میشوند

دمامیل:جمع دمل

سلعه:غده ای که مابین پوست و گوشت قراردارد

دبیله:بیماری شکم(احتمالا آپاندیس)

منبع:حفظ الصحه ناصری ص۲۷۷

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۶ ۲۲pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *