نکته های شنیدنی: علایم هشدار دهنده بیماریها (غلبه سودا) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: علایم هشدار دهنده بیماریها (غلبه سودا)
نکته های شنیدنی: علایم هشدار دهنده بیماریها (غلبه سودا)

نکته های شنیدنی: علایم هشدار دهنده بیماریها (غلبه سودا)

هر گاه بهم رسد تیرگی در رنگ و ترشی دهان و کمی خواب و زیادی فکر و اندیشه

و کج خلقی و ترشرویی و فشارش در فم معده و رقت قاروره و دیدن خوابهای هولناک و دیدن چیزهای سیاه و تاریک در خواب

دلالت میکند بر زیادتی خلط سودا در بدن

و اینکه بهم خواهد رسانید مرضهای سوداوی مثل تب ربع و مالیخولیا و بهق سیاه و وسواس و دوالی(واریس) و درد سپرز و جذام و سرطان و اورام صلبه .

باید بعد از نضج کامل به استفراغ خلط سودا بکوشند.

پی نوشت احیای سلامت:

رقت قاروره: کمرنگی و رقیق بودن بول

تب ربع:تبی که یک روز بگیرد و دوروز نباشد

دوالی:واریس

اورام صلبه:ورمهای سخت و سفت

منبع: حفظ الصحه ناصری ص۲۷۵

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۶ ۱۹pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *