آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: قروح و جراحت طرّی (بخش اول)
نکته های شنیدنی: قروح و جراحت طرّی  (بخش اول)

نکته های شنیدنی: قروح و جراحت طرّی (بخش اول)

#بیماریهای_پوست_و_مو

??قروح و جراحت طرّی و سوزانیدن آتش

?صفت زروری که در زخمهای تازه گوشت میرویاند: کندر، صبر و مر و انزروت و خون سیاوشان و زراوند طویل به اجزاء برابر، صلایه کرده بپاشند.

?و برای زخمها و جراحتها و در اکثر اوقات برای سوختگی مرهم سفید که شرح داده می شود خیلی مفید است??

مردارسنج را ساییده و باسرکه به خوبی حل کرده و هر چه سرکه تمام شود بتدریج به آن اضافه می کنند.

و سپس روغن زیتون رکابی را بدان اضافه می کنند.

ودر هاون کوبیده تا قوام آمده و یاسفید شده و چسبنده و آبکی شود،

سپس در هر رطل از آن یک اوقیه از عروق ریشه ها را کوبیده به خوبی زده و مالیده شود.

?مرهم اسود که اندمال قروح ،که بسیار رطوبت داشته باشد، می نماید و سعفه را هم مفید است و گوشت می رویاند: [درهررطل] زیت، یک وقیه علک البطم دو وقیه مردارسنج داخل نموده، بجوشانند تا مثل قطران سیاه شود و از زروری که مذکور شد به شرطی که بیخ جاوشیر و مازو زرد، از هر کدام یک جزء اضافه زرور نموده باشند،بر او ریخته آنقدر غلیظ گردد و بر هم زنند تا خووب مخلوط ومستوی شود، بعد ازآن استعمال نمایند.

?? واین ??مرهم خیلی قوی در رویاندن گوشت میباشد.

⛔ومالیدن مرهم سفید و سرخ نیز بسیار فایده دارد و ملایمتر از این مرهم مذکور است، تا ممکن شود استعمال ننمایند آنرا..

پی نوشت:

جراحت طرّی: زخم ناسور و سر باز

صلایه: ساییدن

روغن زیتون رکابی : روغن زیتون نارسیده

اندمال: بهبودی

علک البطم: سقز،شیره نوعی درخت

مستوی: برابر و همسطح،یکدست

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۰۸

کد مطلب: ۹۶۰۹۲۶ ۱۸pc

 

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *