نکته های شنیدنی: قروح و جراحت طرّی (بخش اول) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: قروح و جراحت طرّی (بخش اول)
نکته های شنیدنی: قروح و جراحت طرّی  (بخش اول)

نکته های شنیدنی: قروح و جراحت طرّی (بخش اول)

#بیماریهای_پوست_و_مو

??قروح و جراحت طرّی و سوزانیدن آتش

?صفت زروری که در زخمهای تازه گوشت میرویاند: کندر، صبر و مر و انزروت و خون سیاوشان و زراوند طویل به اجزاء برابر، صلایه کرده بپاشند.

?و برای زخمها و جراحتها و در اکثر اوقات برای سوختگی مرهم سفید که شرح داده می شود خیلی مفید است??

مردارسنج را ساییده و باسرکه به خوبی حل کرده و هر چه سرکه تمام شود بتدریج به آن اضافه می کنند.

و سپس روغن زیتون رکابی را بدان اضافه می کنند.

ودر هاون کوبیده تا قوام آمده و یاسفید شده و چسبنده و آبکی شود،

سپس در هر رطل از آن یک اوقیه از عروق ریشه ها را کوبیده به خوبی زده و مالیده شود.

?مرهم اسود که اندمال قروح ،که بسیار رطوبت داشته باشد، می نماید و سعفه را هم مفید است و گوشت می رویاند: [درهررطل] زیت، یک وقیه علک البطم دو وقیه مردارسنج داخل نموده، بجوشانند تا مثل قطران سیاه شود و از زروری که مذکور شد به شرطی که بیخ جاوشیر و مازو زرد، از هر کدام یک جزء اضافه زرور نموده باشند،بر او ریخته آنقدر غلیظ گردد و بر هم زنند تا خووب مخلوط ومستوی شود، بعد ازآن استعمال نمایند.

?? واین ??مرهم خیلی قوی در رویاندن گوشت میباشد.

⛔ومالیدن مرهم سفید و سرخ نیز بسیار فایده دارد و ملایمتر از این مرهم مذکور است، تا ممکن شود استعمال ننمایند آنرا..

پی نوشت:

جراحت طرّی: زخم ناسور و سر باز

صلایه: ساییدن

روغن زیتون رکابی : روغن زیتون نارسیده

اندمال: بهبودی

علک البطم: سقز،شیره نوعی درخت

مستوی: برابر و همسطح،یکدست

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۰۸

کد مطلب: ۹۶۰۹۲۶ ۱۸pc

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *