نکته های شنیدنی : لیثرغس

?نکته های شنیدنی?

#لیثرغس

?سرسامی بود که سبب آن بلغم در مجاری دماغ باشد این نوع را نسیان نیز گویند به علت آن که لازمه آن بود، آن تب بلغمی و درد در سر اندک و نسیان و تثاوب و خواب بسیار، علاج او حقنه لینه و بعد آن متوسط و بعد آن حقنه حاد و این شیاف بکار دارند: زهره گاو یک مثقال، حنظل نیم مثقال، بوره دو مثقال، خطمی سه مثقال بکوبند و با شکر سرخ بجوشانند تا منعقد شود و بعد ادویه معطسه چون کندش، و مشک و شونیز و جندبیدستر و فلفل و زنجبیل استعمال نمایند و آن چه حقیر به تجربه رسانیده در امراض دماغی عطسه و غرغره بهترین معالجاتست در نقای دماغ و جناب امام بقراط چنین فرموده و معالجه را بر پنج نوع نموده، آن چه در سر است به غرغره و عطسه و آن چه در معده است به قیء و آن چه در امعاء بود به اسهال و آن چه در جلد است به عرق و آن چه در عروق است به فصد.

تثاوب: خمیازه، دهن دره

 ?منبع: حدیقه الطب /ص۳۶/ عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی.

کدمطلب:970329  6pc‌


خط مشی احیای سلامت در بازنشر مطالب مندرج در دیگر منابع 

بیشتر بخوانید:  نکته های شنیدنی: سده مجرای قضیب (بسته شدن مجرای ادرار آقايان)
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن