آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی : لیثرغس
نکته های شنیدنی : لیثرغس

نکته های شنیدنی : لیثرغس

?نکته های شنیدنی?

#لیثرغس

?سرسامی بود که سبب آن بلغم در مجاری دماغ باشد این نوع را نسیان نیز گویند به علت آن که لازمه آن بود، آن تب بلغمی و درد در سر اندک و نسیان و تثاوب و خواب بسیار، علاج او حقنه لینه و بعد آن متوسط و بعد آن حقنه حاد و این شیاف بکار دارند: زهره گاو یک مثقال، حنظل نیم مثقال، بوره دو مثقال، خطمی سه مثقال بکوبند و با شکر سرخ بجوشانند تا منعقد شود و بعد ادویه معطسه چون کندش، و مشک و شونیز و جندبیدستر و فلفل و زنجبیل استعمال نمایند و آن چه حقیر به تجربه رسانیده در امراض دماغی عطسه و غرغره بهترین معالجاتست در نقای دماغ و جناب امام بقراط چنین فرموده و معالجه را بر پنج نوع نموده، آن چه در سر است به غرغره و عطسه و آن چه در معده است به قیء و آن چه در امعاء بود به اسهال و آن چه در جلد است به عرق و آن چه در عروق است به فصد.

تثاوب: خمیازه، دهن دره

 ?منبع: حدیقه الطب /ص۳۶/ عبدالجواد بن ابوالقاسم اصفهانی.

کدمطلب:۹۷۰۳۲۹  ۶pc‌

خط مشی احیای سلامت در بازنشر مطالب مندرج در دیگر منابع 

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *