آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: مسمومیت ها
نکته های شنیدنی: مسمومیت ها

نکته های شنیدنی: مسمومیت ها

#مسمومیتها

??کسی را که ذراریح خورده:

آشامیدن شیر و روغن بادام تلخ و اشکن های بسیار چرب خوردن و استعمال جمیع ادویه که مفید حرقهالبول است،نافع است.

??علاج کسیکه دواءالفار خورده باشد:

آشامیدن بسیار و مکرر شیر و حسایی از زرده تخم مرغ و پالوده دقیق و کره و پیه گرده خصوصا.

??علاج کسیکه مرداسنگ خورده باشد:

خوردن مر مکی یک درم و فلفل نیم درم با شراب قوی و عرق کردن?

??علاج کسیکه با زرنیخ و واجبی و زنگار مسموم شده مثل علاج مسمومیت با دواءالفار است.

??علاج کسیکه لفاح خورده: ریختن آب سرد بر سر بقدریکه تحمل دارد

و تجرع نمودن روغن شیره

پی نوشت:

ذراریح:(ذروح:نوعی حشره سبز رنگ که سم شدیدی دارد)ذراریح: غذا یا وسیله ای که با ذروح آلوده به سم شده

دواءالفار:مرگ موش

پالوده دقیق:فالوده رقیق

پیه گرده:چربی قلوه

لفاح:مهرگیاه،دستنبو،شجره سلیمان و… گیاهی سمی  و خوشبو شبیه به بادنجان….

تجرع:جرعه جرعه نوشیدن

روغن شیره:سرکه

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۱۵

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۲ ۷pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *