نکته های شنیدنی: مسمومیت ها اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: مسمومیت ها
نکته های شنیدنی: مسمومیت ها

نکته های شنیدنی: مسمومیت ها

#مسمومیتها

??کسی را که ذراریح خورده:

آشامیدن شیر و روغن بادام تلخ و اشکن های بسیار چرب خوردن و استعمال جمیع ادویه که مفید حرقهالبول است،نافع است.

??علاج کسیکه دواءالفار خورده باشد:

آشامیدن بسیار و مکرر شیر و حسایی از زرده تخم مرغ و پالوده دقیق و کره و پیه گرده خصوصا.

??علاج کسیکه مرداسنگ خورده باشد:

خوردن مر مکی یک درم و فلفل نیم درم با شراب قوی و عرق کردن?

??علاج کسیکه با زرنیخ و واجبی و زنگار مسموم شده مثل علاج مسمومیت با دواءالفار است.

??علاج کسیکه لفاح خورده: ریختن آب سرد بر سر بقدریکه تحمل دارد

و تجرع نمودن روغن شیره

پی نوشت:

ذراریح:(ذروح:نوعی حشره سبز رنگ که سم شدیدی دارد)ذراریح: غذا یا وسیله ای که با ذروح آلوده به سم شده

دواءالفار:مرگ موش

پالوده دقیق:فالوده رقیق

پیه گرده:چربی قلوه

لفاح:مهرگیاه،دستنبو،شجره سلیمان و… گیاهی سمی  و خوشبو شبیه به بادنجان….

تجرع:جرعه جرعه نوشیدن

روغن شیره:سرکه

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۱۵

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۲ ۷pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *