آخرین خبرها
خانه / آیا میدانید که ... / نکته های شنیدنی: هوا
نکته های شنیدنی: هوا

نکته های شنیدنی: هوا

💨 هوا
و ازجمله ضروریات بقا و اسباب حفظ صحت، هوا است که کار آن، دو چیز ست یکی ترویح؛ زیرا که مزاج، روح به سبب احتباس، حرارت، دچار تغیر می شود و هوای خارج، از طریق ” استنشاق، و تنفس به جوف (درون بدن) ی رسد و باعث تعدیل و اصلاح مزاج روح می شود. دوم، پاک کردن بدن از
گازهای ناسالم؛ زیرا که در وقت رجوع هوا بعد از جذب آن به مشایعت او اجزای دخانیه بیرون می رود و واضح است که اگر هوا آلوده شود، به سبب اختلاطش با روح، فساد آن به روح سرایت می نماید.

🌪 اسباب فساد هوا

اسباب فساد هوا آن است که به بادهای متعفنه و بخارهایی که در نیستان ها و دریا ها و خندق ها و صحراهای خالی از آب و گیاه به هم، می رسد، خصوصا که در آنجا معدن کبریت ” و زاج و مثل آن ها باشد مخلوط شود؛ یا درختانی باشد که خبیث الجوهر ” هستند مثل درخت گردو و انجیر و غیرذلک. پس در این صورت ملاحظه صلاح و فساد هوا نمودن و به منافع و مضار آن مطلع بودن از جمله ضروریات حفظ صحت، است.

بیزات هوا
تغییر هوا یا طبیعی است مثل انتقال از فصلی به فصلی دیگر؛ و یا غیرطبیعی است.

🌫 تغییرات طبیعی هوا

هرگاه در فصول، حرارت هوا به مرتبه شدت نرسد، چنان که در بهار است سبب غلظت خون،مى شود و اگر به مرتبه اشتداد برسد،مشابه انچه در تابستان است، سبب غلبه صفرا، و تشنگی و زیادی عرق و قلت دفع بول، . می شود. و در فصل پاییز، خلط سودا، و در زمستان، خلط بلغم، بر بدن انسان غالب است. و هوای سرد، به دلیل بستن منافذ پوست” و حبس کردن حرارت، به عمل هضم کمک می کند. پس بر کسی که میخواهد سلامتی اش حفظ شود، لازم است که در هر فصلی، در مصرف خوراکی ها و نوشیدنیهایی که باعث افزایش آن خلط فاسد شود، احتیاط کند و به تدبیرات مناسب آن فصل عمل نماید.

🌪 تغییرات غیرطبیعی هوا

تغییرات غیر طبیعی هوا، دلایل مختلف دارد مثل اینکه آبهای متعفن، مجاور هوا باشند، یا بخار شده، به هوا تبدیل شوند، و یا در مجموع هرچه سبب بد شدن کیفیت هوا باشد. و تعفن، هوا سبب وبا، و طاعون، و غیر آن از امراض قلب، یه میگردد زیرا که هوای متعفن، اخلاط را فاسد ومتعفن می گرداند و تعفن اخلاط؛ به دل سرایت می کند و از دل، به سایر بدن سرایت می نماید.در این وقت، اجتناب مناسب است به این معنی که اگر در جایی خارج از این بلاهاباشد داخل آن مکان نشود و اگر داخل مکان آلوده باشد و ترک آن مکان مقدور، و ممکن باشد، از آنجا خارج شود و الا به قدرمقدور، هوای مجاور خود را تعدیل نماید وبدن را از اخلاط ناسالم پاکسازی کند.

منبع: حفظ سلامتی در مکتب ابن سینا صفحات ۷۹ ۸۰ ۸۱ 

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۸ ۱۰pc

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *