نکته های شنیدنی: کلف و نمش  اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: کلف و نمش 
نکته های شنیدنی: کلف و نمش 

نکته های شنیدنی: کلف و نمش 

#بیماریهای_پوست_و_مو

?کلف و نمش

✨در معالجه کلف و نمش نافع است ؛فصد و اسهال به طبخ افتیمون

✨مالیدن داروهایی ازینقبیل نیز مفیداست>>تخم خربزه مقشر یک جزء

قسط شیرین نیم جزء

تخم جرجر یکچهارم جزء

زیغ با زرداب که رنگرزان میسازند ،درشب طلا نمایند و در روز بشویند،

بسیار نافع خواهد بود (یاباآب گلرنگ)

✨و طلانمودن با آب بادام تلخ و مقل (هر دو یا یکی از آنهارا)باشیره (برگ)ترب،

و یا

تخم ترب باطبخ انجبر طلا نمایند

✨✨برای برطرف نمودن خالهای سیاه و لکه ها و نظایر آن ؛خردل را ساییده با پخته انجیر مخلوط کرده و پس از خروج از حمام و بخور دادن با آب داغ به محل میمالند

✨✨و طلاکردن زرنیخ و آب گشنیز ،این امراض و سایر آثار و علامات (سبز رنگ که از ضربه و سقطه باقی مانده باشد را نافع است..

برای چندروز ، هرروز مالیده شود تاا بین برود)

پی نوشت:

نمش: خالهای سیاه

کلف: لکه های سیاه

مقشر: پوست کنده

طلا کردن:مالیدن دارو کمی شل تر از ضماد

سقطه:جای زخم یا آبله که خالی شده باشد

منبع: تحفه سلیمانیه ص ۲۰۰ 

کد مطلب: ۹۶۰۹۲۶ ۷pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *