نکته های شنیدنی: کهول و مشایخ (بخش سوم)

?? اندر تدابیر کهول و مشایخ (بخش سوم)

چون در ابدان شیوخ بلغم غالب میباشد به جهت ضعف هضم ایشان و قلت حرارت

و سودا نیز غالب میباشد بجهت غلبه ارضیت، لهذا واجبست که از هر چه مواد بلغم زا و سودازاست اجتناب نمایند.
و خون مطلقا نگیرند مگر نزد ضرورت شدیده آنهم اندک بقدر لایق بتجویز طبیب حاذق و از اشیاء حامضه خصوصا سرکه و مخللات اجتناب نمایند.

و اگر احیانا بر سبیل اتفاق خورده شود به اضداد دفع مضرت نمایند.

بدانکه آشامیدن شیر در مشایخ کبیرالسن مفید است
به شرط آنکه بعد از آشامیدن شیر در ناحیه کبد و شکم احساس ریح و تمدد و حکه در نیابند،
وشیر بخوبی از معده بگذرد.
و گرنه نباید بخورند؛
و بهترین شیرها برای آنها شیر بز و شیر الاغ است

زیرا که از خواص شیر الاغست که به سبب رقت زود منحدر میگردد و تجبن نمی یابد

خصوصا که با قدری عسل و ملح بیاشامند
و باید الاغ و بز را تعلیف به نبات مناسب بگردانند تا شیر صالح پدید آید.
و شیر مطبوخ بهتر از شیر خام است.
و بهترین روش طبخ آنست که سه ربع شیر و ربع آن آب را ممزوج کرده و بر حرارت نهند تا ربع آن برود
سپس قدری عسل یا نبات به آن زده به قدر انهضام بیاشامند

و اگر در حین طبخ قطعه ای زنجبیل به آن بیافزایند جهت تقلیل نفخ بهتر است.

پی نوشت احیای سلامت:

غلبه ارضیت:غلبه خشکی و سردی

 به اضداد دفع ضرر نمایند:بامصرف ضد هر چیزی ضررش را برطرف کنند

حکه:خارش

تجبن نمییابد:پنیر نمیشود،دلمه نمیشود

منحدر:سرازیر شدن(به قعر معده)

[box type=”note”] منبع: حفظ الصحه ناصری ص175  [/box]

کد مطلب: ‌96090613pc

طب اسلامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

پیشنهاد هوشمند سایت به شما
بستن
دکمه بازگشت به بالا