آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: کهول و مشایخ (بخش سوم)
نکته های شنیدنی: کهول و مشایخ (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: کهول و مشایخ (بخش سوم)

👴👵 اندر تدابیر کهول و مشایخ (بخش سوم)

چون در ابدان شیوخ بلغم غالب میباشد به جهت ضعف هضم ایشان و قلت حرارت

و سودا نیز غالب میباشد بجهت غلبه ارضیت، لهذا واجبست که از هر چه مواد بلغم زا و سودازاست اجتناب نمایند.
و خون مطلقا نگیرند مگر نزد ضرورت شدیده آنهم اندک بقدر لایق بتجویز طبیب حاذق و از اشیاء حامضه خصوصا سرکه و مخللات اجتناب نمایند.

و اگر احیانا بر سبیل اتفاق خورده شود به اضداد دفع مضرت نمایند.

بدانکه آشامیدن شیر در مشایخ کبیرالسن مفید است
به شرط آنکه بعد از آشامیدن شیر در ناحیه کبد و شکم احساس ریح و تمدد و حکه در نیابند،
وشیر بخوبی از معده بگذرد.
و گرنه نباید بخورند؛
و بهترین شیرها برای آنها شیر بز و شیر الاغ است

زیرا که از خواص شیر الاغست که به سبب رقت زود منحدر میگردد و تجبن نمی یابد

خصوصا که با قدری عسل و ملح بیاشامند
و باید الاغ و بز را تعلیف به نبات مناسب بگردانند تا شیر صالح پدید آید.
و شیر مطبوخ بهتر از شیر خام است.
و بهترین روش طبخ آنست که سه ربع شیر و ربع آن آب را ممزوج کرده و بر حرارت نهند تا ربع آن برود
سپس قدری عسل یا نبات به آن زده به قدر انهضام بیاشامند

و اگر در حین طبخ قطعه ای زنجبیل به آن بیافزایند جهت تقلیل نفخ بهتر است.

پی نوشت احیای سلامت:

غلبه ارضیت:غلبه خشکی و سردی

 به اضداد دفع ضرر نمایند:بامصرف ضد هر چیزی ضررش را برطرف کنند

حکه:خارش

تجبن نمییابد:پنیر نمیشود،دلمه نمیشود

منحدر:سرازیر شدن(به قعر معده)

منبع: حفظ الصحه ناصری ص۱۷۵ 

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۰۶۱۳pc

طب اسلامی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *