نکته های شنیدنی: در علاج سقط اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: در علاج سقط
نکته های شنیدنی: در علاج سقط

نکته های شنیدنی: در علاج سقط

? نکته های شنیدنی ?

#سقط

✅ اگر سقط وجود رطوبات مزلقه رحم بود

در علاج این سقط،ابتدا به تنقیه بدن از رطوبات مزلقه پرداخت،بدین ترتیب.
-تنقیه بدن از رطوبات با خوردن هر روز صبح ناشتا شربتی از بادرنجبویه (۵۰گرم)؛
-روزانه به اندازه یک نخود از دحمرثا بخورند؛
-مُشک راکوبیده نرم کنند.چند روزی صبح ناشتا وشب موقع خواب به اندازه یک نخود میل کنند. بعد چند روز قطع کرده مجدد بخوردند؛
-در بیمار قی ایجاد شود تا مواد زائد مزلقه از بدن خارج شود؛
-تنقیه رحم از رطوبات با آشامیدن ماءالاصول یا شربت بذوری همراه روغن حب القطن (پنبه دانه) یا حب الخروع(کرچک)،قسط یا روغن بادام شیرین؛
-ایارجات مسهله بخورند؛
-دوالمسک حلو،حار،سنجرنیا و معجون های گرم استفاده نمایند؛
-گلقند،مصطکی،عود بخورند؛
-بعداز اسهال ا حقنه های مقویه رحم (مانند حقنه غالیه با روغن زعفران یا روغن زنبق)؛
-هرشب،شیافات مسخنه در رحم قرار دهند؛
-حقنه در رحم با روغن خلوق یا روغن زنبق که کمی غالیه در آن ریخته شده(هرشب موقع خواب انجام شود)؛
-سه روز متوالی،صبح ناشتا، برای دفع رطوبات نیم مثقال (۲/۲۷گرم ) تریاق کبیر میل شود؛
-ازسفوفات حفظ جنین و برطرف کننده رطوبت فضلیه مانند تخم کرفس، نانخواه،زنجبیل،خولنجان استفاده شود(از هر کدام پانزده گرم را باسی گرم زیره مدبر در سرکه کوبیده مخلوط کرده همراه عسل کف گرفته بخورند)؛
-دو گرم از کندر و جندبیدستر را با۵گرم تخم کرفس،بادیان، انیسون،نانخواه،صعتر،انجدان،خولنجان مخلوط نموده از مجموع آن روزانه پنج گرم بخورند؛

? منبع: باروری و بارداری در پزشکی ایرانی،تالیف سودابه بیوس،ص ۲۳۲ و ۲۳۳.  

کدمطلب:۹۷۰۳۲۱ ۱۲pc‌ ‌

سقط

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *