نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول

?نکته های شنیدنی?

#احتباس_و_عسر_بول

اگر سبب ورم و حصاه باشد، علاج آن ذکر شد و اگر سبب خلط لزج باشد که در مجاری بول حادث شود، علامت ثقل موضع بود و با بول اخلاط بیرون آید. علاج: جلابی از انیسون و تخم کاسنی و تخم کرفس و نانخواه هر یک دو مثقال بخورند و تدهین قطن و مثانه به روغن بابونه و خیری کنند و یا عسر البول به سبب صفرای رقیق بود که در مجاری بول حادث شود، علامت آن: حرقت مجری و صفرت بول بود. علاج آن: لعاب اسپرزه و روغن بنفشه و نبات بخورند و از مدرات احتراز کند و غذا ماش و اسفناج خورند و اگر به جهت احتقان بول عسر بول حادث شود خربزه و پسته و فندق تناول کنند.

پ.ن:

معنی: قطع شدن و دشواری ادرار

اگر علت ورم و سنگریزه باشد، علاج آن گفته شد و اگر علت آن خلط چسبنده باشد که در مجاری ادرار ایجاد شود، علامت سنگینی محل است و با ادرار خلطها خارج می شود. علاج: شربتی از انیسون و تخم کاسنی و تخم کرفس و نانخواه از هر یک دو مثقال بخورند و روغن مالی میان دو ران و مثانه با روغن بابونه و گل همیشه بهار و یا دشواری ادرار به علت صفرای رقیق باشد که در مجاری ادرار ایجاد شود، علامت آن: گرمی مجرا و زردی ادرار است. علاج آن: لعاب اسپرزه و روغن بنفشه و نبات بخورند و از ادرار اورها دوری کند و غذا ماش و اسفناج بخورد و اگر به علت بند امدن ادرار دشواری ادرار بوجود بیاید خربزه و پسته و فندق میل کنند.

منبع:   ?حدیقه الطب/ ص84/ عبدالجوادبن ابوالقاسم اصفهانی  

کدمطلب:‌970921  17PC

 


 

نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا