نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول
نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول

نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول

🌿نکته های شنیدنی🌿

#احتباس_و_عسر_بول

اگر سبب ورم و حصاه باشد، علاج آن ذکر شد و اگر سبب خلط لزج باشد که در مجاری بول حادث شود، علامت ثقل موضع بود و با بول اخلاط بیرون آید. علاج: جلابی از انیسون و تخم کاسنی و تخم کرفس و نانخواه هر یک دو مثقال بخورند و تدهین قطن و مثانه به روغن بابونه و خیری کنند و یا عسر البول به سبب صفرای رقیق بود که در مجاری بول حادث شود، علامت آن: حرقت مجری و صفرت بول بود. علاج آن: لعاب اسپرزه و روغن بنفشه و نبات بخورند و از مدرات احتراز کند و غذا ماش و اسفناج خورند و اگر به جهت احتقان بول عسر بول حادث شود خربزه و پسته و فندق تناول کنند.

پ.ن:

معنی: قطع شدن و دشواری ادرار

اگر علت ورم و سنگریزه باشد، علاج آن گفته شد و اگر علت آن خلط چسبنده باشد که در مجاری ادرار ایجاد شود، علامت سنگینی محل است و با ادرار خلطها خارج می شود. علاج: شربتی از انیسون و تخم کاسنی و تخم کرفس و نانخواه از هر یک دو مثقال بخورند و روغن مالی میان دو ران و مثانه با روغن بابونه و گل همیشه بهار و یا دشواری ادرار به علت صفرای رقیق باشد که در مجاری ادرار ایجاد شود، علامت آن: گرمی مجرا و زردی ادرار است. علاج آن: لعاب اسپرزه و روغن بنفشه و نبات بخورند و از ادرار اورها دوری کند و غذا ماش و اسفناج بخورد و اگر به علت بند امدن ادرار دشواری ادرار بوجود بیاید خربزه و پسته و فندق میل کنند.

منبع:   📚حدیقه الطب/ ص۸۴/ عبدالجوادبن ابوالقاسم اصفهانی  

کدمطلب:‌۹۷۰۹۲۱  ۱۷PC

 

 

نکته های شنیدنی: احتباس و عسر بول

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *