امراض گوش: گوش درد ناشی از داخل شدن آب در گوش

در امراض گوش

بیماری های گوش

گوش درد ناشی از داخل شدن آب در گوش.

زمانی است که آب در گوش وارد می‌شود که موجب ورم در گوش می‌شود و بسا باشد که با چرک گوش آمیخته شود و به جوش می آید و گوش را زخم می کند مخصوصاً وقتی که کیفیت نامناسب هم در گوش باشد.

علامتش این است که بعد از دخول در آب به دو روز یا یک روز به هم می رسد و گوش را در شنوایی سنگین می‌کند.

علاجش بیرون کشیدن آب به اینکه کف دست در سوراخ گوش گذارید و سر را بر روی همان دست خیز می دهید و بر یک پا ایستاده از جایی به جایی دیگر بجهید.

یا اینکه به نرمی آن را مکیده و بیرون کشند.

یا یک لوله به گوش گذارند و به دهان بمکند تا آن که آب آن را بیرون کشند.

یا آن که پاره ای از ساقه گیاه رازیانه یا شوید را  پنبه به دور آن ساق‌ها پیچید و برای آنکه هوا داخل سوراخ نشود یک سر آن را آتش بزنید و سر دیگر آن را در گوش بگذارید تا آنکه حرارت به داخل گوش برسد و آب را بیرون بکشد مثل آن که چراغ را روغن می کشد و باید آن ساقه را با روغن زیتون چرب کرد تا آنکه آتش بهتر در آن گیرد و اگر فیتیله از اسفنج در گوش گذارند و بر همان پهلو بخوابند اسفنج آب را بیرون می‌کشد.

منبع: قانونچه
گردآورنده: یکی از حامیان احیای سلامت

کد مطلب: H96102302

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا