حکایت هایی خواندنی از انواع خون گیری: جراح پادشاه گللنده

جراح پادشاه گللنده

گاهی اوقات، نوع بخصوصی از فصد مورد درخواست بود که هیچ دلاکی نمی توانست آن را انجام بدهد. در یادداشتهای تاورنیه، مربوط به مسافرت از اصفهان به گللنده که در سال 1080 انجام گرفت، مطالبی دربارۀ یک هلندی نوشته شده که حراجِ پادشاهِ گللنده بوده است. او می نویسد:

شاه از یک سر درد شدیدرنج می برد. پزشکان دربار چنین نظر دادند که باید از چهار منطقه زیر زبان او خون گرفته شود، اما هیچ کس نبود که بتواند این کار را انجام بدهد. پزشکان هندی در جراحی سررشته نداشتند. از آنجا که اندکی قبل از این ماجرا پیترودولان هلندی Peter de Lan به عنوان جراح به خدمت شاه در آمده بود، از وی پرسیده شد که آیا می تواند این کار را انجام بدهد یا نه؟

او جواب داد: در جراحی کاری از این ساده تر وجود ندارد.

چند روز پس از این واقعه، شاه به جراح هلندی اطلاع داد که فردای آن روز آماده است تا چهار منطقه زیر زبان او فصد بشود و همچنان که اطبّای مخصوص وی توصیه کرده اند، باید مراقبت کند که از این چهار نقطه بیش از 240 گرم خون گرفته نشود.

صبح روز بعد، دولان به دربار رفت و دوخواجه حرمسرا او را به اتاقی راهنمایی کردند و سپس وی را به حمام بردند و پس از آنکه لباسهایش را در آوردند، خوب سر و تن او مخصوصاً دستهایش  را شستند. آن گاه داروهای خوشبو به بدن او مالیدند و به جای لباس خودش لباسی محلی بر وی پوشاندند و بعد او را به نزد شاه بردند و او در آنجا چهار ظرف از طلا دید که پزشکان شاه آنها را با دقت وزن کرده بودند.

جراح هلندی کار خود را آنچنان با مهارت انجام داد که پس از گرفتن خون از زیر زبان شاه چهار ظرف طلا، که هر کدام 60 گرم خون جا می گرفت، بدون کم و زیاد  پر شد و شاه آنچنان از عمل او خوشش آمد که سیصد پاگود Pagod (معادل هفتصد کرون Crown) به وی دستمزد داد.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا