نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش ششم) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش ششم)
نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش ششم)

نکته های شنیدنی: بیماری های سر (بخش ششم)

صرع

??معجونی که بسیار اختصاص به مرض صرع دارد و انفع از سایر معالجات است؛
آب پیاز عنصل تازه را با برابر آن عسل بجوشانند تا آب برطرف شود و
اگیر ترکی و اسطخدوس از هر کدام پنج درم
و غاریقون ۲/۵درم
و فلفل و زنجبیل و سنبل از هر کدام ۵درم
کوفته و بیخته با آن عسل معجون کنند ،به قدر فندقی میل نمایند.

??علاج صرعی که با حمرت باشد و حرارت و در عروق وجه باشد؛
اولا حجامت ساق یا فصد صافن باید کرد و بعد از آن به جوشانیده هلیله اسهال نمایند،و اندرون بینی را ناخن بزنند تا خون جاری شود
و پر هیز کننداز شیرینیها و گوشتها و شیر و ممتلی ساختن معده از غذا.

پی نوشت:حمرت:سرخی،باد سرخ

عروق وجه:رگها وعروق دست!

ممتلی:پر کردن

کد مطلب:  ۹۶۰۹۱۹ ۶pc

منبع: تحفه سلیمانیه ص ۵۵

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *