نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / آیا میدانید که ... / نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد
نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

#حمیات

?علاج تب های حاره که طولانی شده باشد؛

ده درم گلقند شکری با ده درم سکنجبین [هرروز]

?و برای لرز: آشامیدن آب گرم با سکنجبین ساده

و برای لرزه بوجود آوردن حالت قی و استفراغ مفید است، که باعث سبک شدن تب گشته و مدت آنرا کوتاه میکند.

?اگر لرزه بسیار شدید باشد؛ پوشانیدن خود را به جامه بسیار

ریختن آب جوش در طشت و پاشویه نمودن بیمار با آن و یا کمپرس نمودن مفید است

و رفتن در آب داغ و آشامیدن آب گرم تا عرق بسبار آید و حدت تب را بشکند.

?و نفع میکند تب ربع را؛

قی روزی دوبار به آب گرم و سکنجبین و سایر روزها[غیرروزهای نوبه]اسهال به مطبوخ افسنطین نمودن.

?اگر مدت مرض بطول انجامید و حرارت تخفیف نیافت ولی شدت آن زیاد نبود:

نفع میکند دواءالحلتیت،

صفت دواءالحلتیت:حلتیت، برک سداب و مر در روز نوبه یک مثقال بنوشند و بدنبال آن آب گرم بیاشامند و به بخار آب بسیار گرم خود را بدارند و در رختخواب گرمی خوابیده تا عرق بسیار کند

پی نوشت:

تب رِبع: تبی که یکروز بگیرد و دو روز آرام باشد

مطبوخ افسنتین: افسنتین پخته شده

حلتیت: صمغ و شیره انجدان که از ریشه آن میگیرند

در روز نوبه…:در روزیکه تب عود کرده

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۱۸ 

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۲ ۶pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *