آخرین خبرها
خانه / آیا میدانید که ... / نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد
نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

#حمیات

?علاج تب های حاره که طولانی شده باشد؛

ده درم گلقند شکری با ده درم سکنجبین [هرروز]

?و برای لرز: آشامیدن آب گرم با سکنجبین ساده

و برای لرزه بوجود آوردن حالت قی و استفراغ مفید است، که باعث سبک شدن تب گشته و مدت آنرا کوتاه میکند.

?اگر لرزه بسیار شدید باشد؛ پوشانیدن خود را به جامه بسیار

ریختن آب جوش در طشت و پاشویه نمودن بیمار با آن و یا کمپرس نمودن مفید است

و رفتن در آب داغ و آشامیدن آب گرم تا عرق بسبار آید و حدت تب را بشکند.

?و نفع میکند تب ربع را؛

قی روزی دوبار به آب گرم و سکنجبین و سایر روزها[غیرروزهای نوبه]اسهال به مطبوخ افسنطین نمودن.

?اگر مدت مرض بطول انجامید و حرارت تخفیف نیافت ولی شدت آن زیاد نبود:

نفع میکند دواءالحلتیت،

صفت دواءالحلتیت:حلتیت، برک سداب و مر در روز نوبه یک مثقال بنوشند و بدنبال آن آب گرم بیاشامند و به بخار آب بسیار گرم خود را بدارند و در رختخواب گرمی خوابیده تا عرق بسیار کند

پی نوشت:

تب رِبع: تبی که یکروز بگیرد و دو روز آرام باشد

مطبوخ افسنتین: افسنتین پخته شده

حلتیت: صمغ و شیره انجدان که از ریشه آن میگیرند

در روز نوبه…:در روزیکه تب عود کرده

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۱۸ 

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۲ ۶pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *