نکته های شنیدنی: آب های خوب و بد، فواید و مضرات آن اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: آب های خوب و بد، فواید و مضرات آن
نکته های شنیدنی: آب های خوب و بد، فواید و مضرات آن

نکته های شنیدنی: آب های خوب و بد، فواید و مضرات آن

? آبهای خوب و بد، فواید و مضرات آن

بدان که آب اگر چه غذا نیست، اما بدرقه و سبب نفوذ( الغذا)و مصلح قوام غذا

است . و بهترین آب ها آب چشمهای است که از زمینهایی بجز زمین معدنهایی مانند گوگرد که می تواند بو و مزاج، آب را تغییر دهد، جاری شود و محل عبور آن، از خاک سرخ یا سنگ باشد” و از مکان بلند بیاید و آبش بسیار شفاف و منبع آن دور و وزنش سبک باشد.

اطباء به سه طریق چگونگی دانستن سبکی و سنگینی آب را بیان کردهاند:

۱⃣ اول آن که یک ظرف معین را( پر کنند) از هریک از آب ها و به میزان، وزن نمایند. هر کدام سبک تر است بهتر است.

۲⃣ دوم ان که پارچه های پنبه که در وزن مساوی باشند؛به اب های مختلف که در وزن مساوی باشند،تر کرده،بعد از خشک شدن بکشند. وزن هر کدام که سبک تر است ابش بهتر است.

۳⃣ سوم انکه یک شخص معین بعد از عذاهای معین از هریک از آبها به قدر معین بیاشامد هر کدام از اب ها که گواراتر وسبک ار است در معده او بهتر است.

از میان سه روش ،روش سوم صحیح تر است.

? آب چاه، قنات و معادن

 آب چاه قاطبه بد است و آب قنات نسبت به آب چشمه جاری که قبلاً وصف شده ، خوب نیست اما از آب چاه و آب ایستاده بهتر” است. و آب ایستاده، از هر قسم که باشد، برای معده ثقیل است و اگر به دلیل بی حرکتی، تغییری در مزه آب ایجاد شده باشد، باعث تولید بلغم، می شود و باعث مرض استسقاء، و غیر آن از امراض صعبیه میگردد. و آب گل آلود مولد سنگ مثانه، و سده، است .

اگر از روی ناچاری مجبور به آشامیدن آن باشند ، در عقب آن باید از مدرات مثل انار یا غیر آن خورده شود و لیکن آب گل آلود برای کسی که زیاد شکمش کار می کند، فایده دارد زیرا این آب به کندی دستگاه  گوارش پایین می آید. و آب معادن مطلقاً برای “آشامیدن بد است مگر معدن آهن که تقویت جمیع احشا و قوای شهوانیه می کند؛ و آب معدن نوشادر طبیعت را روان می کند و نشستن در آن آب و حقنه، کردن آن، همین خاصیت را دارد؛ و آبی که از معدن شب یعنی زاج آید، برعکس ” نوشادر، حابس است (یعنی باعث می شود که شکم راحت کار نکند).

منبع: حفظ سلامتی در مکتب ابن سینا ص۶۹ و۷۰ و ۷۳و ۷۴ 

کد مطلب: ۹۶۰۹۰۸ ۶pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *