نکته های شنیدنی: حمیّات اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: حمیّات
نکته های شنیدنی: حمیّات

نکته های شنیدنی: حمیّات

#حمیات

?صفت داروییکه نافع است برای تبی که هر روز نوبه اش آید و بسیار بماند و بطول انجامیده باشد؛

گل سرخ را آسیاب کرده ده درم

سنبل طیب یک درم

مصطکی یک درم

تخم کاسنی، تخم رازیانه، تخم کرفس و انیسون از هر یک دو درم، هر روز سه درم با سکنجبین ساده بیاشامد چندین روز.

?و هر گاه حرارت تسکین یافته باشد؛

این دوا را با طبخ تخم رازیانه بیاشامد.

?در دارویی که ذکرشد??اگر عصاره غافث یک جزء و شیره افسنتین دو جزء و طباشیر ده درم و گلسرخ یک جزء داخل کرده باشند، نفع میکند تبی را که با آن مزبل در رو بهم رسیده باشد و مدتش بطول انجامیده باشد.

پی نوشت:

مزبل: مواد زائدی که در کنار چشم پدیدار میشود (یحتمل)

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۱۹ 

کد مطلب: ۹۶۰۹۱۲ ۷pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *