آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه
نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه

نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه

‌ ???????
???
??
?
?

? نکته های شنیدنی ?

#طبیخات

??دربیان طبیخات

?مزورات :شوربایی که در او گوشت نباشد.

مناسب است در امراض حاره.

تعیین محل آن بعهده طبیب حاذق است.

?حصرمیه :که آش غوره نامند.
دفع صفرا مینماید، و به محرورین خاصه در فصل تابستان زیاد نافع است.

?سماقیه : که آش سماق باشد،
بهترش آنست که با سماق تازهء سرخ باشد.

به محرورین و دموی مزاجان نافع است.
و تقویت معدهء گرم مینماید.

?رمانیه : که آش انار باشد و سرد و خشک است.
و به ضعف احشای گرم نافع است.
و حبس طبع میکند خاصه که نعناع و گشنیز در آن باشد.

پی نوشت احیای سلامت:

محرورین:گرم مزاجان
احشا:اندامهای داخلی دل،روده وجگر و…
حبس طبع:بسته شدن شکم

امراض حاره:بیماریهای ناشی از غلبه گرمی

منبع: حفظ الصحه ناصری ص۲۲۸

کد مطلب: ۹۶۰۸۲۳۰۲pc

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *