نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات - حصرمیه - سماقیه - رمانیه اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه
نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه

نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه

‌ ???????
???
??
?
?

? نکته های شنیدنی ?

#طبیخات

??دربیان طبیخات

?مزورات :شوربایی که در او گوشت نباشد.

مناسب است در امراض حاره.

تعیین محل آن بعهده طبیب حاذق است.

?حصرمیه :که آش غوره نامند.
دفع صفرا مینماید، و به محرورین خاصه در فصل تابستان زیاد نافع است.

?سماقیه : که آش سماق باشد،
بهترش آنست که با سماق تازهء سرخ باشد.

به محرورین و دموی مزاجان نافع است.
و تقویت معدهء گرم مینماید.

?رمانیه : که آش انار باشد و سرد و خشک است.
و به ضعف احشای گرم نافع است.
و حبس طبع میکند خاصه که نعناع و گشنیز در آن باشد.

پی نوشت احیای سلامت:

محرورین:گرم مزاجان
احشا:اندامهای داخلی دل،روده وجگر و…
حبس طبع:بسته شدن شکم

امراض حاره:بیماریهای ناشی از غلبه گرمی

منبع: حفظ الصحه ناصری ص۲۲۸

کد مطلب: ۹۶۰۸۲۳۰۲pc

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *