نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه

‌ ???????
???
??
?
?

? نکته های شنیدنی ?

#طبیخات

??دربیان طبیخات

?مزورات :شوربایی که در او گوشت نباشد.

مناسب است در امراض حاره.

تعیین محل آن بعهده طبیب حاذق است.

?حصرمیه :که آش غوره نامند.
دفع صفرا مینماید، و به محرورین خاصه در فصل تابستان زیاد نافع است.

?سماقیه : که آش سماق باشد،
بهترش آنست که با سماق تازهء سرخ باشد.

به محرورین و دموی مزاجان نافع است.
و تقویت معدهء گرم مینماید.

?رمانیه : که آش انار باشد و سرد و خشک است.
و به ضعف احشای گرم نافع است.
و حبس طبع میکند خاصه که نعناع و گشنیز در آن باشد.

پی نوشت احیای سلامت:

محرورین:گرم مزاجان
احشا:اندامهای داخلی دل،روده وجگر و…
حبس طبع:بسته شدن شکم

امراض حاره:بیماریهای ناشی از غلبه گرمی

[box type=”note”] منبع: حفظ الصحه ناصری ص228[/box]

کد مطلب: 96082302pc

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا